IndustryContact.sk
| katalóg strojárskych firiem

Ing. Ladislav Mihálik - PROFING

Pifflova 9, Bratislava

PROFING je súkromná inžinierska kancelária, ktorá poskytuje občanom i organizáciám služby stavebného inžinieringu a súvisiace činnosti (napr. obstaranie územných rozhodnutí a stavebných povolení, technický a stavebný dozor, zabezpečenie kolaudácií, cenový dozor, kontrola rozpočtov a fakturácie a pod.) najmä v oblasti priemyselných stavieb a integrovaného povoľovania. Pre investorov a stavebníkov PROFING ponúka komplexný súbor služieb pre dohľad nad priebehom prípravy a realizácie stavebnej investície, s dôrazom na účelnosť a efektívnosť vynaložených prostriedkov.

Adresa Pifflova 9, Bratislava
Web www.profing.szm.sk

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.