Firmy (nájdených 573 firiem)

Bc. Ľubomír Kišš

Adresa
Horný Ohaj 406, 952 01 Vráble
E-mail
email  
Telefón
0903 958 035

Poskytujem elektroinštalácie, servis a revízne kontroly. Zabezpečujem projektovú činnosť a vytvorenie projektovej dokumentácie k elektrickým zariadeniam a rozvodom v obytných, administratívnych i priemyselných objektoch.

Ing. Jana Melicherová ENVIRO-PAS

Adresa
Slnečná 188, 922 01 Veľké Orvište
E-mail
email  
Web
http://www.enviropas.sk
Telefón
+421948074484

Firma je flexibilná, schopná zareagovať na širokú škálu požiadaviek zo strany klientov. Jej cieľom je maximálna spokojnosť klientov, ktorá sa dá dosiahnuť iba vysokou kvalitou poskytovaných služieb. Prioritou firmy je uspokojovať požiadavky klientov vysokou akosťou poskytovaných služieb za prijateľn...

JEGON, s.r.o.

Adresa
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
E-mail
email  
Web
http://www.jegon.sk
Telefón
+421905603571

Ponúkame projektovanie priemyselných a občianskych stavieb s inžinierskymi službami spojenými s prípravou a realizáciou stavieb. Architektonické návrhy stavieb a interiérov.

...

Naša firma MP projekt sa zaoberá projekčno-inžinierskou činnosťou. Pro...

3linea, spol. s r.o.

Ponúkame komplexné spektrum architektonických služieb – od dizajnu aty...

A - STUDIO s.r.o.

Hlavným zameraním spoločnosti sú rekonštrukcie vnútorných priestorov a...

A-Z AQUA s.r.o

Výroba ČOV čističiek odpadových vôd včítane poradenstva osadenia návrh...

AA DESIGN, s.r.o.

vypracovanie investičných zámerov a štúdií vypracovanie architektoni...

ACTING, s.r.o.

obchodná kancelária: Fándlyho 21, Žilina - projektová činnosť, stavebn...

adbau - inžinierska kancelária - Ing. Blanka Šturdíková

Vybavenie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, technický dozo...

adc team, s.r.o.

Projekcia pozemných stavieb, energetická certifikácia, stavebná fyzika...

AGROING - LICHÝ, s.r.o.

AGROING - LICHÝ, s.r.o., Banská Bystrica - Stavebná, architektonická a...

AGS ATELIÉR - Ing.arch. G. Szalay

Sadové a záhradné architektonické riešenia a úpravy. Krajinnoekologick...

AIA s.r.o.

Projektovanie stavieb priemyselných, občianskych, obytných, projektova...

Akad. arch. Karol Brna

Projekty bytových domov,rodinných domov,administratívne budovy,interie...

Akad.arch.,Ing. arch. Toman Kubík CSc. ARCHITOM

Kompletné služby v rámci projektovania stavieb všetkých typov, inžinie...

Alexander Mészáros - BOMES

Sme obchodno-montážna firma. Dovážame, projektojeme, montujeme, servis...

ALFA - PS, s.r.o.

Ponúkame architektonické a projektové konzultácie, projektový výber a ...

Alfa construction, s.r.o.

Všetko od projektu stavby, návrhu interiéru až po realizáciu.

Allforhouse s. r. o.

Dodávky technológii vykurovacích systémov s tepelnými čerpadlami a kli...

AM Partners, s.r.o.

# Robotika . # Projektovanie strojárskych produktov: Inžinierstvo, m...

AM Sudop, spol. s r.o.

dopravné inžinierstvo v železničnej doprave, dopravná technológia a ek...

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sme švajčiarsko-slovenská spoločnosť zameraná na projektovanie, inžini...

AMŠ Partners, spol. s r.o.

AMŠ Partners, spol. s r.o., Banská Bystrica - Spracovanie a sprostredk...

AMSPOL s.r.o.

Služby a projektové práce v oblasti architektúry a interiéru . Archit...

Andrej Multán - ZAFÍR

Medzi naše služby patrí vytýčenie inžinierskych sieti, čistenie kanali...

AP-Projekt spol. s r.o.

Ponúkame komplexné architektonické a projektové služby pre pozemné sta...

APPK architektonická kancelária s.r.o.

Projektová činnosť pre pozemné stavby, interiér stavieb, stavebný diza...

APRO s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá projektovou a inžinierskou činnosťou

APROREAL, s.r.o.

Projekty stavieb, inžinierská činnosť, dozorovanie stavieb, realizácia...

Architekt - Ing. arch. Ján Barič Architekt

Projektová a inžinierska príprava stavieb všetkého druhu, návrhy a zab...

Architekt Branislav Somora s.r.o.

Architektonická kancelária s 4O ročnou tradíciou, skúsenosťami a mnohý...

Architektonický ateliér LAKATA

- architektonické služby, architekt - projektovanie stavieb - inžini...

Architektonický ateliér ODC s.r.o.

Kompletná projektová dokumentácia stavieb, urbanistické štúdie, PD pre...

ARDELINE, s.r.o.

Od roku 2004, komplexné architekt. a projektové služby, koordinácia a ...

Ardex A.I.D. s.r.o.

Spoločnosť založená v roku 2002 poskytuje širokú škálu činností v proj...

ARDEX holding a.s.

Poskytujeme služby a pomoc pri kúpe, predaji a prenájme stavebných poz...

ARGO - PK, s.r.o.

Projektovanie a inžinierska činnosť tuzemská, projektovanie a inžinier...

ARTES Design, s.r.o.

Naša firma realizuje komplexnú projektovú činnosť, inžiniersku činnosť...

AS-PROJEKT, s.r.o.

Naša firma ponúka komplexné služby v oblasti stavebníctva od projekčne...

ASK s.r.o.

komplexná projektová a inžinierska činnosť s ťažiskom zamerania pre v...

Asociácia čistiarenských expertov SR

Expertná činnosť v oblasti čistenia odpadových vôd, stokových sietí, n...

ATECH studio s.r.o.

Ponúkame spracovanie urbanistických a architektonicko - stavebných pro...

Ateliér Domova spol. s r.o.

ATELIÉR DOMOVA - ateliér ponúka odborné služby širokého zamerania, dif...

Atelier Palka s. r. o.

Projektovanie dopravných stavieb, statika a cestný bezpečnostný audit.

AUREX spol. s r.o.

AUREX vyvíja činnosť hlavne v týchto oblastiach: • A - architektúra...

AUSYS s.r.o.

Firma sa zaoberá návrhom a implementáciou automatizovaných systémov ri...

Autorizovaný architekt - Ing.arch. Mariana Bugalová

Architektonické návrhy, návrhy interiérov, stavebné projekty, urbanist...

Autorizovaný stavebný inžinier - Ing. Vladimír Vajzer

Vykonávame komplexné architektonické a inžinierske služby, projektovan...

AV PROJECT spol. s r.o.

Spoločnosť AVPROJECT spol.s.r.o zabezpečuje inžiniersku činnosť , činn...

Produkty (nájdených 259 produktov)

Vrtné práce

Vrtné práce

Realizujeme vrtnými súpravami ZIF 650 , URB - 2.5A, FRASTE Multidrill ML, LS 25, penetračná súprava BOROS. Podľa geologických podmienok používame tieto spôsoby vŕtania : jadrové vŕtanie pomocou tvrdokovových koruniek priemeru 76 až 300 mm, plnoprofilové vŕtanie valivým dlátom do priemeru 311mm, vŕta...

Hydrogeologický prieskum

Hydrogeologický prieskum

Vyhľadávanie zdrojov pitných a úžitkových vôd pre hromadné a individuálne zásobovanie, posúdenie kvality vôd na pitné účely, hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá (systém voda-voda), vŕtanie studní do hĺbky 200 m, návrhy pásiem hygienickej ochrany existujúcich a nových vodárenských zdrojov, ...

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

Geologický prieskum životného prostredia - prieskum a sanácia starých a nových ekologických zátaží - prieskum radónového rizika - monitoring v okolí potencionálnych zdrojov znečistenia (napr. skládok odpadov) - prieskum pre posúdenie vhodnosti územia pre skládky odpadov.

Geologický prieskum životného prostredia

Geologický prieskum životného prostredia

Prieskum a sanácia starých a nových ekologických zátaží, prieskum radónového rizika, monitoring v okolí potencionálnych zdrojov znečistenia (napr. skládok odpadov), prieskum pre posúdenie vhodnosti územia pre skládky odpadov, realizácia odplyňovacích vrtov na skládkach odpadov, odber vzoriek skládko...

Inžinierskogeologický prieskum

Inžinierskogeologický prieskum

Komplexný prieskum pre zakladanie všetkých druhov stavieb, geologické posudky pre individuálnu bytovú výstavbu, stabilitné posúdenie zosuvných deformácií s návrhom sanácie, odbery vzoriek a geomechanické skúšky zemín, diamantové vŕtanie na jadro WIRE-LINE do hĺbky 300m, realizácie dynamických penetr...

Izolácie stavieb

Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov.

 • Lokalita: Košice - Dargovských Hrdinov

Izolácie stavieb

Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov.

 • Lokalita: Košice - Dargovských Hrdinov

Izolácie stavieb

Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov.

 • Lokalita: Košice - Dargovských Hrdinov
Umelé osvetlenie Sorealis

Umelé osvetlenie Sorealis

Našim zákazníkom ponúkame široké spektrum osvetlení pre verejné priestranstvá.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita: Bratislava
Projektovanie trafostaníc

Projektovanie trafostaníc

Zaoberáme sa vypracovaním projektovej dokumentácie trafostaníc.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita: Bratislava
Činnosť stavebného dozoru

Činnosť stavebného dozoru

Odborné vzdelanie a mnohoročné skúsenosti sú dostatočnou zárukou, aby výsledkom investovaných finančných prostriedkov bol Váš nový domov, nie iba dom.

 • Cena: 14 €/hod
 • Lokalita: Trnava
Inžinierska činnosť od A do Z

Inžinierska činnosť od A do Z

Našim klientom ponúkame kvalitné inžinierske služby a poskytneme odborné poradenstvo pre realizáciu ich projektu.

 • Cena: Podľa rozsahu prác
 • Lokalita: Trnava
Projektové práce

Projektové práce

Vypracovanie projektov obytných, občianskych a priemyselných stavieb, výkon činnosti stavebného dozoru na uvedených typoch stavieb.

 • Lokalita: Nové Zámky
Projektová dokumentácia ,,Výroba obalov z plastu"

Projektová dokumentácia ,,Výroba obalov z plastu"

Dodávka projektovej dokumentácie ,,Výroba obalov z plastu" Technológia : 1 ks extrúder BZD-660 na výrobu plastovej fólie 1 ks stroj ZDY-660 na výrobu plastových téglikov 1 ks potlačovacieho stroja OMSO kompresorova stanica...

 • Lokalita: Štúrovo
Dodávka projektovej dokumentácie ,,Výroba plastových výrobkov"

Dodávka projektovej dokumentácie ,,Výroba plastových výrobkov"

Projektová dokumentácia výroba plastových výrobkov. Kotolňa 3x5 ton pary/hod Technologická linka: 8 ks autoklávov, 3 linky extrúzie, kompresorovňa 2 ks vytvrdzovacích pecí, 6 ks vstrekolisov na plastové výrobky 4 ks jednonosníkovýc...

 • Lokalita: Štúrovo
Projektová dokumentácia ,,Výroba PUR výplní do autosedačiek

Projektová dokumentácia ,,Výroba PUR výplní do autosedačiek

Projektová dokumentácia technológie PUR výplne do autosedačiek. Technológia : 3ks karuselov s robotickým ramenom, temperovanie, dávkovanie a stáčacie miesto chemikélií so skladovacími nádržmi.

 • Lokalita: Štúrovo
Geodetické práce

Geodetické práce

V souvislosti s přípravou staveb silnic a dálnic, ale také samostatně zajišťujeme vlastními silami i ve spolupráci se specializovanými partnery kompletní rozsah geodetických prací.

 • Lokalita: Bratislava
Dopravní inženýrství

Dopravní inženýrství

V České republice a na Slovensku zpracováváme všechny typy dokumentací z oblasti dopravního inženýrství a bezpečnosti silničního provozu.

 • Lokalita: Bratislava

Izolácie stavieb

Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov.

 • Lokalita: Košice - Dargovských Hrdinov

Izolácie stavieb

Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov.

 • Lokalita: Košice - Dargovských Hrdinov
Uzemňovacie siete

Uzemňovacie siete

Ponúkame uzemnenie elektrických sietí pre ochranu Vašich elektrických zariadení.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita: Bratislava
Bleskozvody od Soleralis

Bleskozvody od Soleralis

Našim klientom ponúkame bleskozvody pre ochranu pred bleskom a jeho následkami.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita: Bratislava
Projekčné služby - silnoprúd

Projekčné služby - silnoprúd

Naša spoločnosť ponúka vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti elektra - silnoprúdu.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita: Bratislava
Drevodomy na kľúč

Drevodomy na kľúč

Naše drevodomy - viac vnútorného priestoru, menej zastavanej plochy.

 • Cena: Podľa rozsahu prác
 • Lokalita: Trnava
Projektovanie stavieb

Projektovanie stavieb

Predmetom činnosti našej firmy je projektovanie občianskych a priemyselných stavieb s inžinierskymi službami spojenými s prípravou a ich realizáciou.

 • Cena: Podľa parametrov zákazky
 • Lokalita: Michalovce
Elektro inženýring

Elektro inženýring

Naša spoločnost s viece ako 15ti letou tradiciou ponúká služby v oblasti elektro inženýringu v celé Východnej Evrope.

 • Lokalita: Levice
Projektová dokumentácia ,,Výrobná hala"

Projektová dokumentácia ,,Výrobná hala"

Projektová dokumentacia výrobnej haly. technologické zariadenia : Plazmový rezací stroj ESAB, zakružovačka plechu DURMA, ohrňovací lis DURMA, portálový žeriav, pásová píla na kov, horizontálna vyvrtávačka, stĺpová vrtačka, kompresorová stanica so vzdušníkom a rozvodom STL vzduchu a rozvod požiarnej...

 • Lokalita: Štúrovo
Projektová dokumentácia ,,Kontajnerový kotol Clayton"

Projektová dokumentácia ,,Kontajnerový kotol Clayton"

Dodávka projektovej dokumentácie kontajnerového kotla Clayton 3,5 ton pary/hod. Inžinierska činnosť, PD a stavebný dozor. Kotol slúžil ako náhradný zdroj pri odstávke energetiky.

 • Lokalita: Štúrovo
Vizualizace staveb

Vizualizace staveb

Vizualizace slouží především jako doplněk běžné projektové dokumentace pro snazší představu o podobě projektovaného díla, o jeho dopadu na krajinný ráz, variantních řešení, aj.

 • Lokalita: Bratislava
Bezpečnost silničního provozu

Bezpečnost silničního provozu

V České republice a na Slovensku zpracováváme všechny typy dokumentací z oblasti dopravního inženýrství a bezpečnosti silničního provozu.

 • Lokalita: Bratislava
Ekologické posudky a hodnocení

Ekologické posudky a hodnocení

V souvislosti s přípravou staveb silnic a dálnic, ale také samostatně poskytujeme rozsáhlé spektrum služeb a nezávislého poradenství v oblasti ochrany životního prostředí při výstavbě.

 • Lokalita: Bratislava