Jozef Habuda H - STYLE

Zabezpecovanie pitmeho rezimu vydajnikmi vody a pitnou vodou v baleniach 18,9 litra.


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Vrtné práce

Vrtné práce

Realizujeme vrtnými súpravami ZIF 650 , URB - 2.5A, FRASTE Multidrill ML, LS 25, penetračná súprava BOROS. Podľa geologických podmienok používame tieto spôsoby vŕtania : jadrové vŕtanie pomocou tvrdokovových koruniek priemeru 76 až 300 mm, plnoprofilové vŕtanie valivým dlátom do priemeru 311mm, vŕta...

Inžinierskogeologický prieskum

Inžinierskogeologický prieskum

Komplexný prieskum pre zakladanie všetkých druhov stavieb, geologické posudky pre individuálnu bytovú výstavbu, stabilitné posúdenie zosuvných deformácií s návrhom sanácie, odbery vzoriek a geomechanické skúšky zemín, diamantové vŕtanie na jadro WIRE-LINE do hĺbky 300m, realizácie dynamických penetr...

Aroma lampy

Aroma lampy

Keramické aroma lampy rôzne farebné prevedenia a motívy

  • Lokalita: Stropkov
GEOTRANS Prešov, s.r.o.

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

Geologický prieskum životného prostredia - prieskum a sanácia starých a nových ekologických zátaží - prieskum radónového rizika - monitoring v okolí potencionálnych zdrojov znečistenia (napr. skládok odpadov) - prieskum pre posúdenie vhodnosti územia pre skládky odpadov.

Geologický prieskum životného prostredia

Geologický prieskum životného prostredia

Prieskum a sanácia starých a nových ekologických zátaží, prieskum radónového rizika, monitoring v okolí potencionálnych zdrojov znečistenia (napr. skládok odpadov), prieskum pre posúdenie vhodnosti územia pre skládky odpadov, realizácia odplyňovacích vrtov na skládkach odpadov, odber vzoriek skládko...

Darčekové koše

Darčekové koše

Prútené koše , rôzne veľkosti

  • Lokalita: Stropkov
Maľované vína

Maľované vína

Rôzne motívy maľovaných vín - víno vo fľaši Frankovka modrá

  • Cena: 4,90€
  • Lokalita: Stropkov
Hydrogeologický prieskum

Hydrogeologický prieskum

Vyhľadávanie zdrojov pitných a úžitkových vôd pre hromadné a individuálne zásobovanie, posúdenie kvality vôd na pitné účely, hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá (systém voda-voda), vŕtanie studní do hĺbky 200 m, návrhy pásiem hygienickej ochrany existujúcich a nových vodárenských zdrojov, ...

Darčekové škatuľky

Darčekové škatuľky

Sú určené na fľašu

  • Lokalita: Stropkov
Box na víno

Box na víno

Box na jednu fľašu vína

  • Cena: 13,60€
  • Lokalita: Stropkov

Kontakt

Adresa
, 018 02 Dolná Mariková 44
E-mail
email
Web
www.h-aqua.sk
Telefón
(0905)710195

Kontaktný formulár