IndustryContact.sk
| katalóg strojárskych firiem

Geologický prieskum životného prostredia

GEOTRANS Prešov, s.r.o., Fulianka 141 , Fulianka

Prieskum a sanácia starých a nových ekologických zátaží, prieskum radónového rizika, monitoring v okolí potencionálnych zdrojov znečistenia (napr. skládok odpadov), prieskum pre posúdenie vhodnosti územia pre skládky odpadov, realizácia odplyňovacích vrtov na skládkach odpadov, odber vzoriek skládkových plynov a ich analýza.

Firma GEOTRANS Prešov, s.r.o.
Adresa Fulianka 141, Fulianka
Telefónne číslo +421 51/758 21 30, +421 903 904 742
E-mailová adresa licak@geotrans.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

Inžiniering vo výstavbe

  • Lokalita: Žilina

EKO – DAMI s. r. o.

  • Lokalita: Bratislava

Stavebná činnosť

  • Lokalita: Žilina

Energetický audit v priemysle

  • Lokalita: Banská Bystrica

Snímače rosného bodu

  • Lokalita: Trnava

Triple

  • Lokalita: Žilina

Kontaktný formulár