Firmy (nájdených 18 firiem)

DELACON Biotechnik Slovensko, spol. s r.o.

Hlavným cieľom spoločnosti je rozvíjať a skvalitňovať kompletné služby...

Ekoslužby Pavoris s.r.o

- čistenie, dekontaminácia, likvidácia nádrží, lapolov, sedimentačnýc...

GEOtest Bratislava, spol. s r.o.

- geologické a sanačné práce pre ochranu životného prostredia - geote...

Greenpeace Slovensko

Greenpeace je nezisková mimovládna organizácia ochrancov životného pro...

I N G E O a.s. Ž I L I N A

- inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum - analýza vôd, zem...

I. SEMEX, a.s.

Spoločnosť je zameraná na poradenstvo v oblasti životného prostredia a...

Ing. Viera Belovičová

Poskytujeme služby ohľadom životného prostredia, vypracovanie EIA doku...

Ján Pavlík - J + P

Zameriavame sa na výrobu betónových kvetináčov rôznych veľkostí, smetn...

Konzeko spol. s r.o.

Autorizovaná firma pre zhodnocovanie odpadových olejov a nakladanie s ...

Mládežnícka organizácie Päť Pé

PäťPé - Parta priateľov prírody, pamiatok a pohybu je mládežnícka orga...

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Trstená

Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplat...

U psej matere Kysuce-Ranč Korňa

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivostou o zvierata,odchyt ...

ZA MATKU ZEM

Občianske združenie ochrancov životného prostredia a ľudských práv ZA ...

Zlatý Hucul

Zaoberáme sa chovom huculov, rekreačným jazdením, ekoturistikou, envir...

KOMPOSESORÁT Nesluša, s.r.o.

Ťažba, výsadba lesa a jeho ochrana.

TOPPOL spol. s r.o.

Zastúpenie firmy KWAZAR Corp.

Slovenský zväz astronómov

Nezisková organizácia.

Produkty (nájdených 14 produktov)

Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve ochrany ovzdušia (OO), včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OO, vedenie evidencie jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia, výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, vypracovanie potrebných žiadostí pre orgány štátnej správy v...

  • Lokalita: Žarnovica

Sprostredkovanie predaja lamelových Úgi-filtrov

Ponúkame sprostretkovanie predaja lamelových Úgi-filtrov.

  • Lokalita: Bratislava 28

Služby finančnej firemnej stratégie

Ponúkame zostavovanie finančných plánov a zostavovanie podnikateľských zámerov.

  • Lokalita: Bratislava 28

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzujeme geológiu, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, vodné stavby a stavby pre odpadové hospodárstvo.

  • Lokalita: Bratislava 28

Geologické a sanačné práce pre ochranu a tvorbu životného prostredia

Ponúkame prieskum a sanácie znečistenia podzemných vôd a horninového prostredia, odstraňovanie starých záťaží a následkov ekologických havárií, prevenciu závažných havárií a ochranu vodných zdrojov.

  • Lokalita: Bratislava 28
Geologický prieskum

Geologický prieskum

Ponúkame služby ako projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie.

  • Lokalita: Bratislava 28

Predaj elektrokontaktných hladinomerov

Ponúkame elektrokontaktné hladinomery.

  • Lokalita: Bratislava 28

Riešenie problémov odpadového hospodárstva a skládok odpadov

Ponúkame geologický prieskum skládok, poradenstvo pri spracovávaní Programov odpadového hospodárstva, inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo pre skládky odpadov.

  • Lokalita: Bratislava 28

Inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo pre vodohospodárske stavby

Ponúkame projektovanie stavieb, technická expertíza, poradenstvo, manažérske služby súvisiace so stavebníctvom, hydrogeologické, geotechnické a geodetické inžinierske služby.

  • Lokalita: Bratislava 28