Firmy (nájdených 384 firiem)

AREKO, s.r.o.

Adresa
Tomanova 35, 831 07 Bratislava
E-mail
email  
Web
http://www.areko.sk/
Telefón
+421903425997

Komplexné služby, dodávky, poradenstvo, montáž a servis. Zastúpenie nemeckého výrobcu meracej techniky AHLBORN AMR. Univerzálne meracie prístroje, známe pod značkou ALMEMO. Služby v oblasti termovíznych meraní. Kalibračné služby. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií. Špeciálne stavebné materi...

BYTTHERM, s.r.o.

Adresa
Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou
E-mail
email  
Web
http://www.byttherm.sk
Telefón
+421387602971,+421905651004, +421905650997

Distribúcia systému pomerového rozdelovania vykurovacích nákladov pomocou systému PRVN VIPA, montáž pomerových meračov tepla do bytov a poskytovanie služby rozpočtu nákladov na vykurovanie - ÚK. Riešenie otázok hydraulického vyregulovania a termostatizácie teplených sústav v obytných domoch, projekt...

Certa K s.r.o.

Adresa
Murániho 33/6, 949 11 Nitra
E-mail
email  
Web
http://www.certak.sk
Telefón
+421948480050

Certa K, s.r.o., je spoločnosť, zaoberajúca sa obchodom a montážami v oblasti pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN), merače tepla, vodomery a ich vyúčtovanie pre bytové spoločenstvá, družstvá a podniky, dodávka, montáž, rekonštrukcia v oblasti TZB (tech. zariadenia budov)voda, kúrenie, p...

HIVUS s.r.o.

Adresa
Tulská 33, 010 08 Žilina
E-mail
email  
Web
http://www.hivus.sk
Telefón
+421415651809

Sme výrobca prístroja na komfortnú klímu, na dezinfekciu prostredia a na odstraňovanie zápachu. Likvidácia baktérií, vírusov a plesní,odstraňovanie zápachu po zadymení, zatopení, zatuchliny. Priemyselné ionizátory. Elektronické záznamníky teploty, vlhkosti, ozónu. Regulátory teploty, vlhkosti a ózón...

IDAMER s. r. o.

Adresa
nám. Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá
E-mail
email  
Web
http://www.idamer.sk
Telefón
+421327760029, +421905985055

Vážený zákazník, naša firma ponúka výrobky firmy Sensus Slovensko, a.s., Stará Turá a iných svetových výrobcov meracej a regulačnej techniky.. Tieto výrobky sú vyrábané v zmysle požiadaviek MID. Týka sa to oblasti merania a regulácie energií. Na uvádzané merače renomovaných firiem Vám zabezpečíme ...

ONESOFT spol. s r.o.

Adresa
Šumperská 121/8, 971 01 Prievidza
E-mail
email  
Web
http://www.onesoft.sk
Telefón
+421907499041, +421905619238

Vývoj a výroba mikro počítačových meracích a regulačných systémov.

WESICO s.r.o.

Adresa
Horné Ozorovce 274, 957 03 Bánovce nad Bebravou
E-mail
email  
Web
http://www.wesico.sk
Telefón
+421387604422

Predmetom našej činnosti je vývoj, výroba, predaj a servis elektronických váh a váhových systémov. Dodávame elektronické váhy pre všetky odvetvia priemyslu. Našou doménou sú cestné váhy na váženie cestných i koľajových vozidiel. Ponúkame váhy a vážiace systémy pre potravnársky i strojársky priemysel...

Tectra s.r.o.

Adresa
Pod amfiteatrom 7, pošt. schránka 163, 934 01 Levice
E-mail
email  
Web
http://www.tectra.sk
Telefón
+421366314581

Dodávky a servis meracej a testovacej techniky.

AAA ZIMKLIMA, s.r.o.

Zaoberáme sa dodávkou a montážou vzduchotechnických a klimatizačných z...

Adam Chovan Mostel A&A

Kalibrácia a oprava meradiel dĺžky (geometrické veličiny), elektrickýc...

ADM s.r.o.

Obchodná spoločnosť s meracími prístrojmi v oblasti neelektrických vel...

AkusTech s.r.o.

Meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí, hlukové štú...

Alarmy - WellTec SK, s.r.o.

Regionálne zastúpenie JABLOTRON. Predaj, inštalácia a servis zabezpečo...

AMELLA, s.r.o.

Obnova bytového domu, sanácia azbestu v bytových jadrách a domoch, vým...

Amicus SK, s.r.o.

Obchodno - výrobná firma so zameraním na reguláciu v oblasti vykurovan...

AMT Servis, s.r.o.

Zabezpečovanie overovania meračov tepla, vodomerov, montáž regulačnej ...

Amtest - TM s.r.o.

Společnost zastupuje výrobce přesné měřící, kalibrační a testovací tec...

Andrej Gavač - TURSOFT

MaR (projekt, dodávka, montáž, servis), Kúrenie radiátorové/podlahové ...

Anton Hanus

Veľkoobchod a maloobchod digitálnych vreckových váh.

APC CONTROLS, s. r. o.

Projekčná činnosť. Dodávky strojných komponentov, elektroinštalačného...

APLI s.r.o.

Projektovanie, dodávky, montáž a komplexné riešenia v oblasti elektro ...

Applied Meters, a.s.

Vývoj, výroba a predaj elektromerov a skúšobných zariadení na elektrom...

AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

Predaj, servis, modernizácie a kalibrácie prístrojov pre kontrolu geom...

ARAD Slovakia s.r.o.

Spoločnosť ARAD Slovakia, s.r.o. sa špecializuje na realizáciu riešení...

ASEKOM, s.r.o.

Predaj, dodávka, montáž, servis, opravy a regulácie meracej a regulačn...

ATC, automatizácia technologických celkov, spol. s r.o.

Firma vznikla koncom roka 1991 a zaoberá sa aplikovaním automatizácie...

AutoCont Control spol. s r.o.

Distribútor elektro produktov spoločností Mitsubishi electric, Knurr, ...

B & K s.r.o.

Predaj zvukomerov, mikrofónov, predzosilňovačov, kalibrátorov, snímačo...

Badger Meter Slovakia s.r.o.

Badger Meter Slovakia je dcérskou spoločnosťou Badger Meter Inc. so sí...

BDG - Priemyselná automatizácia, s.r.o.

Projektová, dodávateľská, montážna a servisná organizácia v oblasti me...

BFTrade Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť zaoberajúca sa meracou a regulačnou technikou QVEDIS a OVEN...

BMS servis s.r.o.

Naša spoločnosť je registrovaná na opravy a montáže určených meradiel:...

Bohumil Federl - Vodárenstvo - kúrenárstvo

opravy, inštalácie, údržby vody a kúrenia, výmena - baterií, WC splach...

Bohumil Žlebek-B-EL

Realizujeme montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení do 1000 V v...

BYTAS, s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá projektovaním, výrobou a dodávkou tepelných zdro...

CALORIM Sk, s.r.o.

Naša firma sa zaoberá projektovaním, dodávkou a montážou meracej a reg...

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

Predaj, servis a aplikačná podpora: priemyselná meracia technika, očná...

CHEMMEA spol. s r. o.

CHEMMEA spol. s r. o., Bratislava - Distribúcia referenčných materiálo...

COMMERC SERVICE spol. s r.o.

Neoddeliteľnou súčasťou racionálne organizovaného výrobného procesu je...

Computer Control Technology s.r.o.

Spoločnosť Computer Control Technology s.r.o. Prešov vznikla v roku 19...

CR-DAT s.r.o.

Akreditované kalibračné laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025.

D-Ex Instruments, s.r.o

Meracia a kalibračná technika, MTL, GECMA, VAISALA, HIMA, EKO-INSTRUME...

D2R engineering, s.r.o.

Služby v oblasti akreditovaného merania hluku, vibrácií, osvetlenia, t...

DASTIN s.r.o.

Predaj elektronických meracích prístrojov, antistatických ochranných p...

DATATHERM, spol. s r.o.

Dodávanie počítačovo riadených systémov a klasickej meracej a regulačn...

DETMAR, spol. s r.o.

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá kompletnými dodávkami a realizáciami prof...

Diagnostika - Zdeněk Kunhart

Meranie hluku v životnom a v pracovnom prostredí. Akustické štúdie, st...

Digitech - Miroslav Duchaj

servis vykurovacej techniky Protherm, Viessmann 100, meranie a regul...

Dryband Global s.r.o.

Výroba a predaj elektronických zariadení na vysušovanie vlhkých múrov ...

Dušan Baláž - B+B

Realizujeme vodoinštalácie a montáž, údržbu, servis meracej a regulač...

Produkty (nájdených 1 181 produktov)

Vodoinštalačné a kúrenárske práce

Vodoinštalačné a kúrenárske práce

Poskytujeme vodoinštalačné a kúrenárske práce, výmenu kanalizácie.

Domový vodomer

Domový vodomer

Viacvtokový - studená a teplá voda.

Bytový vodomer

Bytový vodomer

Jednovtokový suchobežný vodomer Smart +

bloková schéma

Dispečerský systém riadenia

Dispečerské ovládanie umožňuje diaľkový náhľad a vykonanie úpravy v jednotlivých parametroch technológie na riadiacom systéme. Možnosti daného systému: diaľkový náhľad a vykonanie zásahov do technológie ako zmenou príslušných parametrov regulátora, tak aj zmenou jednotlivých časových plánov zobra...

Kalorimetrické počítadlo Maxtronic 05

Kalorimetrické počítadlo Maxtronic 05

Vyrába sa v dvoch verziách - Maxtronic 05S (pre meranie tepla v jednom okruhu horúcej vody) a Maxtronic 05D (pre meranie tepla v dvoch okruhoch horúcej vody). Všetky merané, nastavované parametre a údaje sú zobrazované na dobre čitateľnom podsvietenom štvorriadkovom LCD displeji. Všetky merané a nap...

Regulátor vykurovania SOFTERM

Regulátor vykurovania SOFTERM

Svojím technickým usporiadaním je použiteľný aj ako sekvenčný automat, alebo ako riadiaci systém technologických procesov obecného typu. V teplárenstve SOFTERM zaručuje kvalitnú a ekonomickú reguláciu vykurovacej sústavy pri podmienke zaručenia požadovanej tepelnej pohody, zaručuje optimálny pracovn...

Skúšobné zariadenia

Skúšobné zariadenia

Manual and semi-automatic test benches, Fully automatic test benches

Merače tepla, merače chladu

Merače tepla, merače chladu

Flow sensor AN 130, MeiStream flow sensor, PolluCom C, PolluCom E, PolluCom M, PolluStat, PolluStat E, PolluTherm, PolluWatt Duo II, WP-QF

Bytové vodomery

Bytové vodomery

SensusBase-HP3, Installation Kits, ResidiaMUK, ResidiaJet, ResidiaJet C

Merače tepla a chladu

Merač tepla a chladu

Kompaktný bytový merač tepla mechanický.Rozsah 5°C-150°C.Možnosť diaľkového prenosu.

 • Cena: Od 77,50 €/ks bez DPH
 • Lokalita: Stará Turá
 • Telefón: +421327760029
 • Web: http://www.idamer.sk
Priemyselné vodomery

Priemyselné vodomery

Ponúkame priemyselné vodomery od DN 50 po DN 400 na teplú aj studenú vodu, metrologicky overené.

Liehomery s teplomerom / bez teplomera

Príslušenstvo pre destilačné prístroje - Liehomery s teplomerom / bez teplomera

Ponúkame liehomery s teplomerom / bez teplomera.

Meranie tepla

Meranie tepla

Kompaktný merač spotreby tepla ELF. Presný a spoľahlivý merač tepla najvyššej triedy s archiváciou širokej škály nameraných údajov, vyznačujúci sa moderným dizajnom.

Priemyselný vodomer

Priemyselný vodomer

Suchobežný, studená voda WPH, teplá voda WPH.

Meradlá

Meradlá

Ponúkame široký sortiment meradiel a meracích prístrojov. Ponuku môžete nájsť v prílohe, prípadne nás kontaktujte a radi vám poradíme.

Elektronický tlakomer

Elektronický tlakomer

Vo všetkých odvetviach priemyslu, kde je potreba merať hodnoty tlaku s vysokou presnosťou, v náročných prevádzkových podmienkach. Umožňujúce preniesť údaje na vzdialené kontrolné pracovisko.

Regulačný systém OMOS

Regulačný systém OMOS

Svojím technickým usporiadaním je použiteľný aj na riadenie teplárenských technologických celkov a pod. Svojou univerzálnosťou je vhodný tiež pre sekvenčné riadenie technologických procesov. V teplárenstve zaručuje OMOS kvalitnú a ekonomickú reguláciu vykurovacích sústav pri podmienke zaručenia poža...

Regulátor vykurovania Mikroterm 05

Regulátor vykurovania Mikroterm 05

Regulátor pracuje ekvitermicky – na základe vonkajšej teploty a požadovanej teploty vykurovaného priestoru vypočítava teplotu pre vstup do vykurovacej sústavy a túto teplotu reguluje. Systém má možnosť užívateľského nastavenia nasledujúcich konfigurácií: ekvitermická regulácia ústredného kúrenia, ri...

Domové vodomery

Domové vodomery

120, 120C, 405S, 410, 420, 420PC, 612, 620 / 620M, 620C / 620MC, 630, 630C, 820, AN 90, ResidiaJet, RKD, XNP

Priemyselné vodomery

Priemyselné vodomery

HRI-Mei, MeiStream, MeiStream FS 90°C, MeiStream Plus, MeiStream RF, MeiTwin, MeiTwin RF, WPD FS 130°C

Pomerové merače na radiátory (PRVN)

Pomerové merače na radiátory (PRVN)

Digitálne pomerové merače na radiátory (PRVN) METRA Šumperk.Odčítanie rádiom (bez nutnosti vstupu do bytu), alebo infra odčítačkou. Presné, spoľahlivé so zárukou 5 rokov. Ceny od 18,49 € s DPH (rádio), alebo 15,49 € s DPH (infra).

Domové vodomery

Domové vodomery

Ponúkame domové vodomery.Vhodné pre zapojenie do systémov diaľkového odčítania.Vhodné pre zatopenie. Pre obce a rodinné domy. Od 28,72 € s DPH.

Bytové vodomery

Bytové vodomery

Ponúkame rôzne typy antimagnetických bytových vodomerov spĺňajúcich normu MID so zárukou počas celej doby overenia. Cena od 11,95 €/ks s DPH. Všetky vodomery majú prípravu na rádiové odčítanie údajov.

Senaco AS100 (Sitrans AS100) - akustický snímač

Senaco AS100 (Sitrans AS100) - akustický snímač

Môže sa jednoducho nakonfigurovať na hodnoty signalizujúce napríklad medzné hodnoty prietoku sypkých látok alebo absenciu prietoku. CU 02 je taktiež možné pričleniť k regulačnému obvodu pomocou izolovaného výstupu 4-20 mA za účelom sledovania prietoku podľa signálu zo snímača.

 • Lokalita: Považská Bystrica
Prietokové váhy - Integrátory

Prietokové váhy - Integrátory

Compu-M je univerzálna mikroprocesorová vyhodnocovacia jednotka (integrátor) určená pre kontinuálne priame váženie sypkých materiálov spolu s pásovými alebo prietokovými váhami.

 • Lokalita: Považská Bystrica
Ultrazvukové prevodníky AiRanger XPL Plus (Sitrans LU 10)

Ultrazvukové prevodníky AiRanger XPL Plus (Sitrans LU 10)

Používa sa na meranie kvapalín, sypkých materiálov alebo ich kombinácií v nádržiach rôznych veľkostí, tvarov a usporiadania, s meracím rozsahom až do 60 m a teplotou až do 150°C (v závislosti na type snímača).

 • Lokalita: Považská Bystrica

Meranie

Špecializujeme sa na zhotovenie precíznych strojníckych dielov, komponentov, prototypov a malých zváraných konštrukcií. Na želanie zhotovujeme na najmodernejších konvenčných a CNC strojoch, podľa vašich výkresov, kompletné dielce, prototypy, konštrukčné celky a malé série. Považujeme sa za partne...

 • Lokalita: Martin
Vodomer Sensus 820

Vodomer Sensus 820

S vodomerom Sensus 820 je možné dosiahnuť vysokú presnosť pri dávkovaní vody obsahujúcej tuhé častice - bez ohľadu na inštaláciu alebo prevádzkové podmienky.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita: Stará Turá
Regulačné prístroje

Regulačné prístroje

Ponúkame široké spektrum regulátorov pre priemysel i domácnosti.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita: Stará Turá
Dávkovacie váhy - Dolphin Plus -komunikačný softvér

Dávkovacie váhy - Dolphin Plus -komunikačný softvér

Softvér Dolphin Plus umožňuje jednoducho a rýchle konfigurovať, monitorovať a diagnostikovať väčšinu prístrojov Siemens Milltronics na diaľku cez PC alebo priamo na mieste pomocou laptopu. Inštalácia a používanie Dolphin Plus je jednoduché.

 • Lokalita: Považská Bystrica
PILE - snímacie hlavy prietokových váh

PILE - snímacie hlavy prietokových váh

Snímacie hlavy ILE-37 a ILE-61 sa používajú s usmerňovačmi toku materiálu série A, C, E a V predovšetkým pre riadenie dávkovania a prísunu materiálu. Prípady rôzneho použitia týchto prietokomerov sypkých materiálov možno počítať na tisíce.

 • Lokalita: Považská Bystrica
Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov s vodnou náplňou

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov s vodnou náplňou

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov s vodnou náplňou s meraním dlhodobej priemernej teploty vykurovacích telies, bezpečné, spoľahlivé, presné a obnoviteľné meranie bez potreby vlastného napájacieho zdroja, možná aplikácia merača s nevodnou náplňou (alkoholy, estery) v externých podmienkach.

 • Lokalita: Marianka
vodomer

Meranie a rozpočítavanie tepla

Meranie a rozpočítavanie vykurovacích nákladov, meranie tepla, teplej a studenej vody je v súčasnosti nevyhnutnosťou pre všetkých vlastníkov bytov, nebytových a spoločných priestorov. Naša ponuka produktov a služieb Vám ponúka komplexné riešenie v tejto oblasti.

 • Lokalita: Nitra
Skúšobné stanice

Skúšobné stanice

Naše plne automatizované a poloautomatizované skúšobné stanice testujú maximálny tlak a teplotu objemových vodomerov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita: Stará Turá
testo 110

testo 110 - NTC teplomer s vysokou presnosťou

Teplomer s vysokou presnosťou testo 110 je vďaka ochrannému puzdru TopSafe (príslušenstvo) ideálnym meracím prístrojom do ťažkých podmienok. Použitá technológia je koncipovaná špeciálne na meranie v chladničkách, chladiacich skladoch a na použitie vo vonkajšom priestore. Minimálne a maximálne hodno...

 • Cena: 102 € bez DPH
 • Lokalita: Košice 1