Firmy (nájdených 54 firiem)

EL spol. s r.o.

Adresa
Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail
email  
Web
http://www.elsro.sk
Telefón
+421905493317

EL spol. s r.o. je súkromná firma založená v r. 1992. Zakladatelia firmy sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v analytickej chémii, geochémii, environmentálnej chémii, biochémii, biológii a geológii. V priebehu niekoľkých rokov svojej existencie firma postupne diverzifikovala a rozšírila aktivity...

LABEKO, s.r.o.

Adresa
Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany
E-mail
email  
Web
http://labeko.sk/
Telefón
+421911123182

Skúšobné ekoanalytické laboratória LABEKO,s.r.o. vykonávajú laboratórne skúšky a analýzy, odbery: - vôd – pitných, povrchových, podzemných, odpadových a osobitných vôd, závlahových, bazénových, stolových a minerálnych - odpadov, zemín, kalov a sedimentov - priemyselných kompostov - kovových mate...

Produkty (nájdených 131 produktov)

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Naša firma Vám ponúka naše služby pre farmáciu a zdravotníctvo. Farmaceutické skúšanie liekov, liečiv, produktov a pomocných látok určené pre výrobcov a distributérov liekov.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves
 • Telefón : +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk
Analýza vôd

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, analýzy prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd.

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítorského denníka - komunikácia s poverenými osobami firmy, zhodnotenie získaných poznatkov - stanovenie vplyvu predmetnej činnosti na Žp, ale aj vplyv Žp na predmetnú činnosť atď.

Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves
 • Telefón : +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk
Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov, legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve.

NIR Analyzátor OmegAnalyzer G

 • Lokalita : Banská Bystrica

Teplomery

 • Lokalita : Častkovce

HPLC/GPC

 • Lokalita : Modra

Výškomer Rp 109

 • Lokalita : Žilina

Výškomer Hitrax 427/004

 • Lokalita : Žilina

Výškomer Hitrax 427/000

 • Lokalita : Žilina

Krokomer Pe 422/003

 • Lokalita : Žilina

Životné prostredie - EL spol.

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Vlhkomer MiniGAC a MiniGAC plus

 • Lokalita : Banská Bystrica

Vlhkomer na obilie GAC2100 BI/GI/AGRI

 • Lokalita : Banská Bystrica

Tlakomery

 • Lokalita : Častkovce

Analytika pre hydrogeológiu

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Infrateplomer Gim 530

 • Lokalita : Žilina

Výškomer Rs 109

 • Lokalita : Žilina

Výškomer Ra 109

 • Lokalita : Žilina

Výškomer Hitrax 427/002

 • Lokalita : Žilina

Pulzmeter Hitrax 427/005

 • Lokalita : Žilina

Krokomer Pe 316 Fm

 • Lokalita : Žilina