Firmy (nájdených 205 firiem)

BOZPO, s.r.o.

Adresa
Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
E-mail
email  
Web
http://www.boz.sk
Telefón
+421918363879

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (tiež len bezpečnosť práce a BOZP) je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti o bezpečnosť a zdravie a je prvoradou zárukou ochrany zdravia a spokojnosti tak zamestnancov ako i verejnosti. Spoločnosť BOZPO vzn...

Ing. Iva Kostková - IKOS

Adresa
Stred 2204/33, 017 01 Považská Bystrica
E-mail
email  
Web
http://www.ikospb.sk
Telefón
+421905363562

Pracujem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - autorizovaný bezpečnostný technik, v oblasti ochrany pred požiarmi - technik PO, školenia BOZP a PO, dokumentácia BOZP, projekty PO - špecialista PO, pracovná zdravotná služba, pracovná bezpečnostná služba, koordinátor BOZP, predaj hasiac...

Slavomír Gocál

Adresa
Kudlov 1253, 023 14 Skalité
E-mail
email  
Telefón
+421 907 966 505

Poskytujeme bezpečnostnotechnické služby rôzneho druhu, ide napríklad o opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení ako aj o ich montáž, rekonštrukcie a údržbu. Takisto zabezpečujeme opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov a výchovu a vzdelávanie zamestnanco...

Toni, s.r.o.

Adresa
Ludvika Svobodu 1669/11, 979 01 Rimavská Sobota
E-mail
email  
Telefón
+421944914913

Technik požiarnej ochrany. Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov. Kontrola požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov.

Ablum, s.r.o.

Ponúkame distribúciu protipožiarnej gule - automatického hasiaceho pro...

Agentúra bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, s. r. o.

Kompletné služby v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi.

All Fire Servis, spol. s r.o.

Kontrola, predaj a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov.

APROPO SK s.r.o.

Ponúkame protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií.

AX - Trade, s.r.o.

AX - Trade, s.r.o., Vysoká nad Kysucou - zariadení slúžiacich na prot...

AZEKO s.r.o.

Služby technika požiarnej ochrany, BTS služby,autorizovaný bezpečnost...

B & I SPECTAUDIT, s. r. o.

Ponúkame revízie elektrických zariadení, projektovanie elektrických za...

Bachorik Radovan

Ponúkam výrobu, opravu a prestavbu prenosných hasiacich motorových str...

BOBO & BOBO s.r.o.

Revízie elektrických zariadení, elektrickej požiarnej signalizácie a a...

BOZiPo, s.r.o.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Ochrana pred požiarmi.

Branislav Kráľ

V ponuke nájdete hasiace prístroje, hydrantové systémy, hydrantový mat...

CERIM SK, s .r. o.

Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Vykonáva...

Colt International s.r.o.

Stavebná spoločnosť , hlavné zameranie je vypracovanie projektovej dok...

CORYDORAS, s. r. o.

BOZP, dodáveteľsky bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarm...

D+K ALARM s.r.o.

Naša spoločnosť vznikla v roku 1999. Oblasť podnikania spoločnosti je ...

DATRIX, s.r.o.

Požiarna ochrana a BOZP Školenia BOZP Dokumentácia PO a BOZP

Dominik Macej - DM Stav

Montáž,oprava,servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stav...

Dunamenti s.r.o.

Sme dodávateľom protipožiarnych systémov a výrobkov vlastnej výroby. Z...

DXa,s.r.o.

Služby v oblasti predaja a servisu prostriedkov ochrany pred požiarmi,...

ELKO SERVIS s. r. o.

Firma ELKO Košice má mnohoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti v oblasti...

EuroFire SK, s r.o.

Firma EuroFire SK, s.r.o. zastupuje výrobcu penidiel a penotvorných pr...

EUROPAD - požiarny servis s.r.o.

Vykonávame predaj kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, požiarnych v...

European Quality Certificate s.r.o.

Ponúkame požiarne zabezpečenie: hlásiče požiaru a dymu, detektory CO a...

EXIM Altech, s.r.o.

elektronické zabezpečenie objektov, budov * elektrická požiarna signal...

Fire and Safety Consulting s.r.o.

Fire and Safety Consulting s.r.o., Trnava - Služby v oblasti ochrany p...

Firepos s.r.o.

Ponúkame zákazníkom profesionálne riešenia v oblasti požiarnej ochrany...

FIRES, s.r.o.

súkromná firma zameraná na skúšanie a certifikáciu stavebných výrobkov

FITTICH OST, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Montáž bezpečnostných systémov - bezpečnostné a kamerové systémy, poži...

Frape catering s.r.o.

Predaj polotovarov pre jedálne. Predaj pracovných pomôcok. Pracovná ob...

Ftorek Michael

Špecialista PO - projektová dokumentácia, výkresy, poradenstvo

GAJOS, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

GTEC s.r.o.

Dodávka informačných technológií a sietí.Oblasť požiarnej ochrany. Obl...

HABALA, s.r.o.

Predaj pracovných rukavíc, pracovnej obuvi, pracovných odevov, respirá...

HAS centrum, s.r.o.

Naša spoločnosť HAScentrum s.r.o. vznikla v roku 1992. Od svojho vznik...

HAS komplex, s.r.o.

Služby špecialistu požiarnej ochrany, bezpečnosť práce. Predaj, servis...

HASHO spol. s r.o.

Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technickéh...

Haskom, s. r. o.

Pracujeme v oblasti BOZP a požiarnej ochrany. Zameriavame sa na kontro...

Haskont s.r.o.

Komplexné služby v oblasti protipožiarnej techniky a BOZP a poradenstv...

Hasmont s.r.o.

Výroba a montáž stabilných a polostabilných hasiacich zariadení.

HOPE STUPAVA s.r.o.

Kontrola, predaj, servis hasiacich prístrojov. Kontrola, predaj, servi...

HOREX HX, s.r.o.

Spoločnosť s dlhoročnou tradíciou- kvalita a se- rióznosť.

hukoflek group, s. r. o.

požiarna bezpečnosť stavieb, projekty-realizácie, protipožiarne nátery...

Igor Kardoš

Vykonávam montáž samočinných hasiacích zariadení. Projektovanie, inšta...

Igor Rybanský BOZPO AGENCY

Komplexné riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a...

IMOS-Systemair, a.s.

Firma sa zaoberá reguláciou vzduchu, tlmením hluku a požiarnou ochrano...

Ing. Blanka Geletková - GeMa

Ponúkam bezpečnostnotechnické služby, protipožiarne poradenstvo. Takzt...

Produkty (nájdených 337 produktov)

Projekty na ochranu osobných údajov

Projekty na ochranu osobných údajov

Vypracujeme pre Vás bezpečnostný projekt informačného systému na základe poskytnutých informácií a podrobnej analýzy stavu a úrovne bezpečnosti spracovávanie osobných údajov.

 • Cena: Podľa rozsahu poskytnutých služieb
 • Lokalita: Považská Bystrica
 • Telefón: +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola požiarnych zariadení má za úlohu zabezpečiť, aby zariadenie v prípade potreby bolo plne funkčné a mohlo byť použité na ochranu životov, zdravia a majetku.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita: Považská Bystrica
 • Telefón: +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Bezpečnostno-technická služba

Bezpečnostno-technická služba

Ponúkame široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám zabezpečíme splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita: Považská Bystrica
 • Telefón: +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Účelom PZS je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť a zdravie zamestnancov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita: Považská Bystrica
 • Telefón: +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v oblasti OPP prostredníctvom technikov požiarnej ochrany (TPO) a špecialistov požiarnej ochrany (ŠPO).

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita: Považská Bystrica
 • Telefón: +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Výstavba stavieb a infraštruktúr

Výstavba stavieb a infraštruktúr

Výstavba RD na klúč. Hrubá stavba. Murárske, Obkladačske práce atd.

 • Lokalita: Trenčín
Technické zariadenia budov

Technické zariadenia budov

Návrh, dodávka, montáž a správa: Voda. Kúrenie. Odpad. Elektroinštalácie. Klimatizácia. Chladiace a špeciálne zariadenia. Vzduchotechnika. Požiarne systémi.

 • Lokalita: Trenčín
Bezpečnostný poradca ADR

Bezpečnostný poradca ADR

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám ponúka služby bezpečnostného poradcu ADR. Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie. Kt...

 • Lokalita: Prievidza
Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť BOZPO vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe vydaného oprávnenia č. : OPPL-6109/2007-Oj zo dňa 16.7.2007. Náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby : vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci - vstupné, výstupné, periodické, mimoriadne a následné, vykonávame...

 • Lokalita: Prievidza
Slaboprúdové systémy

Slaboprúdové systémy

Naša spoločnosť SYMATEC SECURITY s.r.o. vznikla v roku 2003. Za sedem rokov svojej existencie si vybudovala pevné miesto na slovenskom trhu. Dnes už patrí naša spoločnosť k špičkovým dodávateľom kompletného servisu slaboprúdových systémov. Oblastí, v ktorých naša spoločnosť pôsobí je niekoľko. Zákla...

 • Lokalita: Bratislava
Komplexné služby BOZP a OPP

Komplexné služby BOZP a OPP

- Vypracovanie a vedenie dokumentácie BOZP a OPP - Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov BOZP a OPP - Kontrola zamestnancov – používanie ochranných pracovných prostriedkov, skúška alkoholu v dychu, dodržiavanie pracovných postupov, atď. - Komunikácia s Inšpektorátom práce, Hasičským a ...

 • Lokalita: Považská Bystrica
Zásahová výstroj

Zásahová výstroj

Dvojdielny komplet jednovrstvového záchranného odevu BUSHFIRE NX/VS z materiálu Nomex® Viscose FR, s impregnačnou úpravou SOFIGUARD® a 50 % nehorľavých vlákien vrchnej vrstvy. Odev bez membrány a podšívky.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Kalové čerpadlá

Kalové čerpadlá

Čerpadlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vysokým čerpacím výkonom určené k prečerpávaniu veľkých objemov čistej úžitkovej vody napr. pri napúšťaní rybníkov, nádrží a ďalších podobných zdrojov, pri odčerpávaní záplavovej vody zo zatopených pivníc alebo v zaplavených oblastiach.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Savice

Savice

Táto savica je najčastejšie používaná k naberaniu pre jej ohybnosť, vhodná k saciemu košu. Savicový materiál SuperFlex - veľmi mäkký, spĺňa pravidlá pre hasičský šport, má veľmi hladké vnútro zaručujúce ľahký prietok vody a veľmi jemné vonkajšie vlnenie.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Rozdeľovače

Rozdeľovače

Má maximálne vstupné a výstupné otvory, plynulé prechody zabraňujúce turbulentnému prúdeniu vody. Uhol medzi vývodmi "C" je menší čo zaručuje lepšie rozhodenie hadíc v smere behu prúdarov.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Vesta pánska

Vesta pánska

pánska vesta, zateplená, odnímateľná kapucňa, čierne reflexné výpustky. Materiál: 100% nylon, izolačná výplň: 100% polyester, podšívka: 100% polyester

 • Lokalita: Prievidza
Pánska bunda celoročná

Pánska bunda celoročná

celoročná bunda, 3 v 1, odolná voči vetru a vode, kapucňa umiestnená v golieri, možnosť utiahnutia v dolnom okraji bundy, lepené švy, kryté zapínanie, vrchná časť odolná voči prieniku vody (5 000 mm), paropriepustný (5 000g/m2/24hod.), 100% nylon, vnútro: odopínacia fleecová bunda: 100% polyester

 • Lokalita: Prievidza
Pracovná bunda pánska Sirius LUCIUS

Pracovná bunda pánska Sirius LUCIUS

rukáv s nastaviteľnou manžetou, kryté zapínanie na zips a na cvoky, multifunkčné náprsné vrecká, bočné vrecká na zips Farebné prevedenie: šedo-oranžové Materiál: canvas 65% polyester 35% bavlna, 270 g/m2, ramená vyztužené materiálem 600D polyester

 • Lokalita: Prievidza
Pracovné kraťasy pánske Sirius ELIAS

Pracovné kraťasy pánske Sirius ELIAS

pevný pás so všitými putkami na opasok, predné klinové vrecká, zadné vrecká s klopami, bočné multifunkčné vrecká Farebné prevedenie: šedo-oranžové Materiál: canvas 65% polyester 35% bavlna, 270 g/m2

 • Lokalita: Prievidza
Príslušenstvo - skrinka na hasiaci prístroj

Príslušenstvo - skrinka na hasiaci prístroj

Skrinka na hasiaci prístroj P6Te, V6TNC, rozmery V/Š/H (mm): 620/240/200 Skrinka na hasiaci prístroj S5KTe, V9Ti, VP9TNC, rozmery V/Š/H (mm): 830/280/230 Materiál: oceľový plech, uzamykateľná alebo s plastovým uzáverom Povrchová úprava: prášková farba červená RAL 3000, alebo biela RAL 9010

 • Lokalita: Prievidza
Revízie technických zariadení

Revízie technických zariadení

Elektro NN, VN, štrutúrka, EZS. Požiarna ochrana, EPS, ASH, hasiace prístroje, hydrantové systémi.

 • Lokalita: Trenčín
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä: uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia p...

 • Lokalita: Prievidza
Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Na požiadanie zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Roz...

 • Lokalita: Prievidza
Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnická služba

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice OHSAS 18 001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvisiace ...

 • Lokalita: Prievidza
Kontrola, predaj a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola, predaj a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov

- Kontrola hasiacich prístrojov - Predaj hasiacich prístrojov podľa potreby prevádzky alebo požiadaviek objednávateľa - Oprava hasiacich prístrojov - Tlakové skúšky hasiacich prístrojov - Kontrola hydrantov – vnútorných, vonkajších a podzemných - Predaj kompletného hydrantového vybavenia -...

 • Lokalita: Považská Bystrica
Security systémy

Security systémy

Požiarne systémy EPS, nemocničné systémy, servis, hasiace ústredne, požiarne hlásiče, evakuačný rozhlas.

 • Lokalita: Bratislava
Elektrocentrály

Elektrocentrály

Táto elektrocentrála je určená k používaniu v stavebníctve a pri montážnych prácach, ale taktiež ako záložný zdroj elektrickej energie pre mobilné servisné strediská.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Šróbenia

Šróbenia

Nábeh k saciemu košu je vyrobený z klzkej zliatiny hliníka aby bolo zaručené jednoduché,isté a ľahké natočenie sacieho koša na savicu. Má 3 neprerušované závity, dĺžka je 35mm.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Koše

Koše

Odľahčený, znížený sací koš, ktorý sa vyrába v prevedení „motýľ“ s predĺženým nábehom. Klapka je odľahčená, funkčná a koš spĺňa pravidlá pre požiarny šport.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Požiarna ochrana

Požiarna ochrana

Vykonávame dodávku, kontrolu a servis hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a hydrantov.Naša firma sa zaoberá službami požiarneho technika, ako je vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol, školenia všetkých druhov.

 • Lokalita: Staré Hory
Vesta dámska

Vesta dámska

vesta dámska, zateplená, s kapucňou, reflexnými výpustkami Materiál: 100% nylon, výplň: 100% polyester, podšívka: 100% polyester Farba: čierna Veľkosť: XS-XXXL

 • Lokalita: Prievidza
Nepremokavý oblek

Nepremokavý oblek

vodeodolný oblek, nohavice v páse do gumy, blúza 3/4 s kapucňou, zapínanie na zips Materiál: 100% polyuretan

 • Lokalita: Prievidza
Pracovné nohavice pánske do pásu Sirus NICOLAS

Pracovné nohavice pánske do pásu Sirus NICOLAS

spevnená kolenná časť s možnosťou vkladu výstuhy, pevný pás so všitými putkami na opasok, predné klinové vrecká, zadné vrecká s klopami, bočné multifunkčné vrecká Farebné prevedenie: šedo-oranžové Materiál: canvas 65% polyester 35% bavlna, 270 g/m2, spodná časť nohavíc vyztužená materiálom 600D po...

 • Lokalita: Prievidza
Pracovné nohavice pánske s trakmi SIRIUS TRISTAN s náprsenkou

Pracovné nohavice pánske s trakmi SIRIUS TRISTAN s náprsenkou

spevnená kolenná časť s možnosťou vkladu výstuhy, pevný pás so všitými putkami na opasok, predné klinové vrecká, zadné vrecká s klopami, bočné multifunkčné vrecká, náprsenka s veľkým vreckom prispôsobeným na perá a ceruzky, vnútorné náprsné vrecko na zips Farebné prevedenie: šedo-oranžové Materiál...

 • Lokalita: Prievidza
Prenosný hasiaci prístroj S5

Prenosný hasiaci prístroj S5

Hasivo: CO2 5kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu BC Rozsah (°C): -20 až +60 Min. dostrek (m): 1,5 Doba činnosti (s): 12

 • Lokalita: Prievidza