Firmy (nájdených 207 firiem)

BOZPO, s.r.o.

Adresa
Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
E-mail
email  
Web
http://www.boz.sk
Telefón
+421918363879

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (tiež len bezpečnosť práce a BOZP) je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti o bezpečnosť a zdravie a je prvoradou zárukou ochrany zdravia a spokojnosti tak zamestnancov ako i verejnosti. Spoločnosť BOZPO vzn...

ELKO SERVIS s. r. o.

Adresa
Šoltésovej 7, 040 01 Košice
E-mail
email  
Web
http://www.elkoke.sk
Telefón
+421907945916

Firma ELKO Košice má mnohoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti v oblasti elektrotechniky, bola založená v roku 1990. Odvtedy prešla mnohými zmenami aby zdokonalila ponúkané služby a uspokojila všetkých zákazníkov. Od roku 2013 sa naša spoločnosť stala spoločnosťou s ručením obmedzeným ELKO SERVIS s.r....

Ing. Iva Kostková - IKOS

Adresa
Stred 2204/33, 017 01 Považská Bystrica
E-mail
email  
Web
http://www.ikospb.sk
Telefón
+421905363562

Pracujem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - autorizovaný bezpečnostný technik, v oblasti ochrany pred požiarmi - technik PO, školenia BOZP a PO, dokumentácia BOZP, projekty PO - špecialista PO, pracovná bezpečnostná služba, koordinátor BOZP, predaj hasiacich prístrojov, požiarnych ...

PYROKOMPLEX, s.r.o.

Adresa
Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo
E-mail
email  
Web
http://www.pyrokomplex.sk
Telefón
+421917708532

Spoločnosť Pyrokomplex poskytuje komplexné služby v oblastiach ochrany pred požiarmi (OPP), požiarnej bezpečnosti stavieb (PBS), bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), civilnej ochrany, životného prostredia. Taktiež školenia a kurzy, napr. práca vo výškach, školenie BOZP, obsluhovateľ motor...

Slavomír Gocál

Adresa
Kudlov 1253, 023 14 Skalité
E-mail
email  
Telefón
+421 907 966 505

Poskytujeme bezpečnostnotechnické služby rôzneho druhu, ide napríklad o opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení ako aj o ich montáž, rekonštrukcie a údržbu. Takisto zabezpečujeme opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov a výchovu a vzdelávanie zamestnanco...

Toni, s.r.o.

Adresa
Ludvika Svobodu 1669/11, 979 01 Rimavská Sobota
E-mail
email  
Telefón
+421944914913

Technik požiarnej ochrany. Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov. Kontrola požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov.

Produkty (nájdených 340 produktov)

Projekty na ochranu osobných údajov

Projekty na ochranu osobných údajov

Vypracujeme pre Vás bezpečnostný projekt informačného systému na základe poskytnutých informácií a podrobnej analýzy stavu a úrovne bezpečnosti spracovávanie osobných údajov.

 • Cena: Podľa rozsahu poskytnutých služieb
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola požiarnych zariadení má za úlohu zabezpečiť, aby zariadenie v prípade potreby bolo plne funkčné a mohlo byť použité na ochranu životov, zdravia a majetku.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Bezpečnostno-technická služba

Bezpečnostno-technická služba

Ponúkame široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám zabezpečíme splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Účelom PZS je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť a zdravie zamestnancov.

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk
Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v oblasti OPP prostredníctvom technikov požiarnej ochrany (TPO) a špecialistov požiarnej ochrany (ŠPO).

 • Cena: Podľa objednávky
 • Lokalita : Považská Bystrica
 • Telefón : +421905363562
 • Web: http://www.ikospb.sk

Bezpečnostný poradca ADR

 • Lokalita : Prievidza

Pracovná zdravotná služba

 • Lokalita : Prievidza

Slaboprúdové systémy

 • Lokalita : Bratislava

Komplexné služby BOZP a OPP

 • Lokalita : Považská Bystrica

Zásahová výstroj

 • Lokalita : Poľný Kesov

Kalové čerpadlá

 • Lokalita : Poľný Kesov

Spojky AWG

 • Lokalita : Poľný Kesov

Šróbenia

 • Lokalita : Poľný Kesov

Koše

 • Lokalita : Poľný Kesov

Prúdnice

 • Lokalita : Poľný Kesov

Požiarna ochrana

 • Lokalita : Staré Hory

Vesta dámska

 • Lokalita : Prievidza

Nepremokavý oblek

 • Lokalita : Prievidza

Ochrana pred požiarmi

 • Lokalita : Prievidza

Security systémy

 • Lokalita : Bratislava

Elektrocentrály

 • Lokalita : Poľný Kesov

Prilby

 • Lokalita : Poľný Kesov

Armatúry

 • Lokalita : Poľný Kesov

Savice

 • Lokalita : Poľný Kesov

Rozdeľovače

 • Lokalita : Poľný Kesov

Hadice

 • Lokalita : Poľný Kesov

Vesta pánska

 • Lokalita : Prievidza

Pánska bunda celoročná

 • Lokalita : Prievidza