Firmy (nájdených 75 firiem)

amper PEHA, spol. s r.o.

Predaj meracej a regulačnej techniky. Revízne meracie prístroje. Kompo...

APF Services, s.r.o.

Dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, dodávka energiíá SR.

APPLIED PRECISION s.r.o.

Vývoj a výroba meracej techniky hlavne pre energetiku.

BESTSERVIS SK s.r.o.

Elektroinštalácie Poskytujeme komplexné služby v oblasti elektr...

BH & L Consulting, s.r.o.

Sprostredkovanie dodávky lacnejšej elektrickej energie ( www.elektrina...

BIONERGY, a. s.

Líder vo výrobe elektriny z bioplynu produkovaného z biologicky rozlož...

BIOTEC, s. r. o.

Naša spoločnosť sa okrem obchodnej činnosti zaoberá aj výstavbou biopl...

BJ Energy Group s.r.o.

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou automatických kotlov na spaľovanie b...

Bratislavská teplárenská, a.s.

Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT) sa zaoberá najmä výrobou tepla, v...

BSTO DEVELOPMENT, s.r.o.

Ponúkame dodávku regulačných armatúr, redukčno - chladiacich staníc, r...

BUČINA ZVOLEN, a.s.

Výroba tepla a elektrickej energie Predaj stoličiek

BUKÓZA ENERGO, a. s.

Výroba a distribúcia pre skupinu BUKÓZA, pre domácnosti a firmy: - el...

Bytkomfort, s.r.o.

Výroba a rozvod tepla, realizácia, prevádzkovanie a obsluha kotolní, ...

CH Invest Trade Slovakia s. r. o.

- Súkromná spoločnosť zaoberajúca sa s obchodovaním s elktrikou aj obn...

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

Výroba, rozvod a predaj: - elektrická a tepelná energia Úprava, rozv...

CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.

redmet činnosti spoločnosti CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., so sídlo...

Cooplux, s.r.o.

Technický návrh, projekty a realizácia alternatívnych zdrojov energie ...

Dalkia Lučenec a.s.

Prevádzka systému centrálneho zásobovania teplom, multitechnické služ...

e-aukcie Slovensko, s.r.o.

kraj: celá SR, kľúč. slová: dodávka elektrickej energie, dodávka energ...

EGEM, s. r. o.

Firma sa zaoberá výstavbou, rekonštrukciami, opravami, servisom a údrž...

ELTÍM Ján Hric

Projektovanie a revidovanie elektrických zariadení a obnoviteľných zdr...

EMKOBEL, a.s.

Hlavným predmetom podnikania je výroba a dodávka tepla a teplej úžitko...

ENERGIA - Jarás, s. r. o.

Energetický manažment, nezávislé energetické audity a energetické štúd...

ENERGOCOM, s. r. o.

Dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá sa zaoberá kompletným rieše...

Ensto Czech, s.r.o.

Mezinárodní společnost Ensto působí v 19 zemích, založena byla v roce ...

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

Spoľahlivý dodávateľ elektriny pre firmy a veľkoodberateľov.

GasTrading, s.r.o.

Dodávka plynu, distribúcia plynu. Odborné prehliadky a odborné skúšky...

IVEKO, s.r.o.

Key Account manager pre EAM - energetické poradenstvo a energetický ma...

J.M.WERK s. r. o.

Spoločnosť zaoberajúca sa prepravou materiálov do 3,5 tony, výstavba f...

KOMTERM Slovensko, a.s.

Výroba tepla,distribúcia tepla, distribúcia elektrickej energie, energ...

LevEnerg, s.r.o.

Dodávka a distribúcia elektrickej energie, zabezpečuje dodávku a distr...

Lumius Slovakia, s. r. o.

Firma Lumius je obchodník s elektrinou a plynom pôsobiaci v stredoeur...

NRG flex, s. r. o.

Generálne zastúpenie Rakúskeho výrobcu predizolovaných plastových potr...

PB Power Trade, a.s.

Firma zaoberajúca sa distribúciou a predajom elektrickej energie. Obch...

PFA trade spol. s r. o.

Firma zaoberajúca dodávkou technológií pre vodohospodárske a energetic...

Pow-en, a.s.

Výroba elektriny. Predaj a dodávka elektriny koncovým zákazníkom. Pora...

PRO-ZVÁRAČKY_Dušan Vaľo

Spoločnosť PRO-ZVÁRAČKY sa zaoberá predajom ZVÁRACÍCH STROJOV od roku ...

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Spoločnosť RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. patrí medzi stabilných a spoľahl...

RIGHT POWER, a.s.

Zabezpečenie dodávky elektriny a plynu pre koncových odberateľov, ako ...

Roško Peter, Ing.

Predaj a inštalácia fotovoltaických systémov, vývoj zákazkové elektron...

SK Energy, s.r.o.

Poskytujeme distribúciu a dodávku elektrickej energie, výrobu a rozvod...

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., organizačná zložka SR

Ponúkame projektovanie, inžiniersku činnosť a dodávky energetických ce...

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Najväčší z nových dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu na ú...

SOLAX Trade, s.r.o.

Predaj značkových fotovoltických panelov, meničov, výstavba fotovoltic...

Správa domov Gelnica, s.r.o.

Výroba a dodávka tepla a teplej vody. Správa nehnuteľností, sprostredk...

Správa majetku mesta Košice, s.r.o.

- prenájom nebytových priestorov - poskytovanie služieb spojených ...

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

správa bytov, havarijná služba, údržba, doprava, revízie a prehliadky ...

STEFE Banská Bystrica, a.s.

Spoločnosť slovenského energetického koncernu STEFE SK, zameraného pri...

Sun light system s.r.o.

Sme spoločnosť venujúca sa úsporám elektrickej energie a jej získavani...

Sun TechEco s. r. o.

Firma sa zaoberá výstavbou zariadení pre výrobu alternatívnych zdrojov...

Produkty (nájdených 30 produktov)

Zodpovedné riešenia

Úspora za energie

V spolupráci s firmou EAM - spoločnosť s GARANTOVANÝMI ENERGETICKÝMI SLUŽBAMI (potvrdenie Min.hosp. SR) - Vám pomôžeme znížiť platby za energie. Letisko Poprad, Hotel Slovan Tatranská Lomnica, Priemyselný park Levoča, HTP Slovakia Vráble,... už využili naše služby a ušetrili 20%. Ľudia s bohatými ...

 • Cena: 0,- EUR
 • Lokalita: Hlohovec
Zodpovedné riešenia

Energie

V spolupráci s firmou EAM - spoločnosť s GARANTOVANÝMI ENERGETICKÝMI SLUŽBAMI (potvrdenie Min.hosp. SR) - Vám pomôžeme znížiť platby za energie. Letisko Poprad, Hotel Slovan Tatranská Lomnica, Priemyselný park Levoča, HTP Slovakia Vráble,... už využili naše služby a ušetrili 20%. Ľudia s bohatými ...

 • Cena: 0,- EUR
 • Lokalita: Hlohovec
Zodpovedné riešenia

Je 20% úspora za energie pre Vás zaujímavá ?

V spolupráci s firmou EAM - spoločnosť s GARANTOVANÝMI ENERGETICKÝMI SLUŽBAMI (potvrdenie Min.hosp. SR) - Vám pomôžeme znížiť platby za energie. Letisko Poprad, Hotel Slovan Tatranská Lomnica, Priemyselný park Levoča, HTP Slovakia Vráble,... už využili naše služby a ušetrili 20%. Ľudia s bohatými ...

 • Cena: 0,- EUR
 • Lokalita: Hlohovec
Automatický kotol pre domácnosť

Automatický kotol pre domácnosť

Kotle sú plne automatizované, pričom dokážu riadiť processpaľovania,spínanie čerpadla ataktiež ohrev teplejúžitkovej vody. K automatike kotla je možné pripojiť externý miestnostný snímač, pre obmedzenie teploty vykurovacej vody a dĺžky prevádzky.

 • Lokalita: Žilina
Nízkoemisný kompaktný automatický kotol Forte

Nízkoemisný kompaktný automatický kotol Forte

Je určený k úspornému vykurovaniu rodinných domov, rekreačných objektov i stredne veľkých budov, kde je kladená požiadavka na automatickú a ekologickú prevádzku s minimálnymi nárokmi na obsluhu. Kotol Forte Duo umožňuje prípravu teplej úžitkovej vody v zásobníku TUV, ktorý je jeho súčasťou.

 • Lokalita: Žilina
Riadenie kotlov a technológií

Riadenie kotlov a technológií

V našej ponuke je aj programovateľný regulátor na riadenie činnosti kotla a naviazaných technológií. V prednastavenom móde je regulátor pripravený riadiť časovo posun dopravníka paliva a spínanie dodávky vzduchu. Dodávka vzduchu do ohniska je regulovateľná priamo z menu.

 • Lokalita: Žilina
Služby pre kúrenie - Odborné prehliadky, odborné skúšky a prevádzkové kontroly

Služby pre kúrenie - Odborné prehliadky, odborné skúšky a prevádzkové kontroly

Odborná prehliadka kotolne v zmysle Vyhl. 25/1984 Zb. Odborné prehliadky rozvodov, v zmysle Vyhl. 86/1978 Zb. Odborné prehliadky a skúšky horákov, v súlade STN 07 0703. Vonkajšie a vnútorné prehliadky teplovodných kotlov a tlakových nádob v súlade STN 69 0012.

 • Lokalita: Žilina
Dodávky elektrickej energie a plynu

Dodávky elektrickej energie a plynu

Dodávateľ elektrickej energie a plynu pre firmy a domácnosti.

 • Lokalita: Bratislava
Dodávka elektrickej energie

Dodávka elektrickej energie

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá

Vzdelávacie a poradenské služby v oblasti technických zariadení, energetiky

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá

Legislatívne, kontrolné, vzdelávacie a poradenské služby v oblasti bezpečn

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá

Zber a zneškodňovanie odpadov

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá

Dodávka stlačeného vzduchu

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá

Odvádzanie splaškových, dažďových a priemyselných vôd, neutralizácia od

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá

Dodávka tepla

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá
Zodpovedné riešenia

IVEKO, s.r.o.

V spolupráci s firmou EAM - spoločnosť s GARANTOVANÝMI ENERGETICKÝMI SLUŽBAMI (potvrdenie Min.hosp. SR) - Vám pomôžeme znížiť platby za energie. Letisko Poprad, Hotel Slovan Tatranská Lomnica, Priemyselný park Levoča, HTP Slovakia Vráble,... už využili naše služby a ušetrili 20%. Ľudia s bohatými ...

 • Cena: 0,- EUR
 • Lokalita: Hlohovec
Zodpovedné riešenia

Úspora

V spolupráci s firmou EAM - spoločnosť s GARANTOVANÝMI ENERGETICKÝMI SLUŽBAMI (potvrdenie Min.hosp. SR) - Vám pomôžeme znížiť platby za energie. Letisko Poprad, Hotel Slovan Tatranská Lomnica, Priemyselný park Levoča, HTP Slovakia Vráble,... už využili naše služby a ušetrili 20%. Ľudia s bohatými ...

 • Cena: 0,- EUR
 • Lokalita: Hlohovec
Automatické kotle pre väčšie aplikácie

Automatické kotle pre väčšie aplikácie

Tieto typy kotlov sú určené najmä pre vykurovanie väčších objektov ako sú školy, haly, športoviská. Kotly sú plne automatizované, pričom dokážu riadiť proces spaľovania, spínanie čerpadla a taktiež ohrev teplej úžitkovej vody.

 • Lokalita: Žilina
Kotlový - horákový podstavec

Kotlový - horákový podstavec

Kotlový podstavec je určený pre využite v rodinných domoch, v ktorých sú už nainštalované kolte na spaľovanie uhlia, najlepšie liatinové.

 • Lokalita: Žilina
Autonómny riadiaci systém

Autonómny riadiaci systém

Regulátor, ktorý Vám predstavujeme je ešte horúcou novinkou, práve sa ukončil jeho vývoj a otestovanie. Regulátor súčasne dokáže riadiť niekoľko kotlov do kaskády, pričom ich rovnomerne zapája, ďalej niekoľko vetiev alebo zón vykurovania - každú osobitne.

 • Lokalita: Žilina
 Systém na riadenie vykurovania Ekonomik

Systém na riadenie vykurovania Ekonomik

Ekonomik je programovateľný systém pre automatickú reguláciu teplôt v objektoch. Zabezpečuje komplexné riadenie vykurovacej sústavy, to znamená, že môžeme regulovať aj výkon zdroja tepla, tak aj teplotu v jednotlivých miestnostiach podľa nastavených vykurovacích programov.

 • Lokalita: Žilina
Služby pre kúrenie - Administratívnu činnosť

Služby pre kúrenie - Administrativná činnosť

Mesačné vyhodnocovanie výroby, dodávky a spotreby tepelnej energie. Vedenie prevádzkového denníka kotolne. Výpočet zákonom predpísaných poplatkov za emisie a znečistenie ovzdušia.

 • Lokalita: Žilina
Elektrina, zemný plyn

Elektrina, zemný plyn

Sme obchodná spoločnosť zameraná na predaj elektriny, zemného plynu a súvisiacich služieb koncovým zákazníkom, ako v Českej republike, tak i na Slovensku. UET ponúka svojim zákazníkom profesionálny prístup, rýchle a otvorené rokovania, kvalitné služby, a najmä zaujímavé a konkurencieschopné ceny.

 • Lokalita: Bratislava

Prepravné služby vysokozdvižným vozíkom

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá

Služby v oblasti technických kontrol a údržby elektrických, tlakových, ply

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá

Služby údržby

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá

Legislatívne služby v oblasti ekológie

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá

Telekomunikačné služby

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá

Dodávka pitnéj a úžitkovej vody

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá

Dodávka zemného plynu

Predmet činnosti spoločnosti je zameraný na zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Stará Turá