IndustryContact.sk
| katalóg strojárskych firiem

VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.

Radlinského 9, Bratislava

Odporúčaný záznam

Spoločnosť VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o. pri svojom vzniku v roku 1995 nadviazala na viac ako 30-ročnú tradíciu bývalého štátneho podniku Vodné zdroje Bratislava v oblasti vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, sanačné práce, inžiniersko-geologický prieskum, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), environmentálne audity, rizikové analýzy.

Kategórie firmy

Adresa Radlinského 9, Bratislava
Telefónne číslo +421 911 345 683
E-mailová adresa info@vodnezdrojesk.sk
IČO 34114173
IČ DPH SK2020363928

Kontaktný formulár