IndustryContact.sk
| katalóg strojárskych firiem

Tomáš Kubeša - PANORAMA

Tulská 31, Banská Bystrica

Som autorizovaný stavebný inžinier vedený SKSI pod registračným číslom 4134*TZ*5-2,4,6 v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom pre Vykurovanie a klimatizačné zariadenia, Tepelné zariadenia a Výrobno-technologické zariadenia. Som zameraný hlavne na priemyselnú výstavbu, ale i občiansku vybavenosť a to v časti ako sú : zdroje a rozvody tepla, výmenníkové a redukčné stanice, rozvody termooleja a médií vo farmaceutickom priemysle, úpravne vôd a celý široký rozsah vykurovacích systémov a to od využitia geotermálnej energie, cez vodné až po parné systémy. Spracovávam audity, koncepcie zásobovania teplom v pred-projektovej príprave, ako aj projektovú dokumentáciu na úrovni pre stavebné povolenie, realizačný projekt a ak je potrebné, tak aj konštrukčnú dokumentáciu. Projektujem od roku 1974. Spolupracoval som na výstavbe domácich a zahraničných investorov v celej škále závodov priemyselnej výroby, objektov bývania, administratívy, hotelového ubytovania, obchodov a pod. /referencie na vyžiadanie/. Na spracovanie dokumentácie používam programové vybavenie CAD systémov spoločnosti Autodesk a súčasti programu Microsoft Office.

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.