INTECH, spol. s r.o.

INTECH, spol. s r.o. je inžinierska spoločnosť, založená v septembri r.1990. V súčasnosti sa spoločnosť koncentruje na komplexnú realizáciu zámeru zákazníka formou dodávky stavby na \"kľúč\", predovšetkým v oblasti chemického, petrochemického a farmaceutického priemyslu. Jediný zmluvný partner, skrátenie a zjednodušenie procesu prípravy a realizácie investícii, to sú výhody, ktoré Vám môže ponúknuť INTECH, ak rýchlosť realizácie zámeru rozhoduje o Vašom úspechu. Dnes INTECH disponuje všetkými potrebnými zdrojmi a zázemím, ktoré mu umožňujú zaujímať profesionálny prístup k riešeniu problémov súvisiacich s procesom prípravy a realizácie stavby. INTECH chce byť vašim spoľahlivým a stabilným partnerom svojim zákazníkom. K potvrdeniu tejto orientácie INTECH vybudoval systém manažérstva kvality, ktorý bol validovaný prestížnou certifikačnou organizáciou Lloyd`s Register Quality Assurance, a ktorý zahrňuje celý proces investičnej výstavby, t.z. od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. Projekt zaisťujúci ekonomickú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, bez nepriaznivých dopadov na životné prostredie a s efektívnym využitím Vašich finančných prostriedkov. To je cieľ a obraz, ktorý vám chceme ponúknuť, ak sa rozhodnete pre partnerskú spoluprácu s nami.


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves
 • Telefón : +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk

Laboratórne služby

 • Lokalita : Spišská Nová Ves
Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítorského denníka - komunikácia s poverenými osobami firmy, zhodnotenie získaných poznatkov - stanovenie vplyvu predmetnej činnosti na Žp, ale aj vplyv Žp na predmetnú činnosť atď.

Eko plasty - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

Eko plasty - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

Životné prostredie - EL spol.

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Životné prostredie - EL spol.

 • Lokalita : Spišská Nová Ves
Analytika pre hydrogeológiu

Analytika pre hydrogeológiu

Kompletná analytika podzemných vôd, hydrochemické výpočty a klasifikácia podzemných vôd, stanovenie agresivity vôd na železné konštrukcie a na betón.

Analytika pre hydrogeológiu

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Prírodné eko obaly na jedlo

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

Prírodné eko obaly na jedlo

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

Ekologické produkty - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

Ekologické produkty - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou
Analýza vôd

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, analýzy prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd.

Analýza vôd

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

BimBamBoo detské sety - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

BimBamBoo detské sety - EAT GREEN

 • Lokalita : Kokava nad Rimavicou

Kontakt

Adresa
Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
Web
www.skintech.sk