RNDr.Jana Chrenková

zabezpečenie pitného režimu úprava vody,filtrovanie vody preklady z anglického a do anglického jazyka


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Vrtné práce

Vrtné práce

Realizujeme vrtnými súpravami ZIF 650 , URB - 2.5A, FRASTE Multidrill ML, LS 25, penetračná súprava BOROS. Podľa geologických podmienok používame tieto spôsoby vŕtania : jadrové vŕtanie pomocou tvrdokovových koruniek priemeru 76 až 300 mm, plnoprofilové vŕtanie valivým dlátom do priemeru 311mm, vŕta...

Inžinierskogeologický prieskum

Inžinierskogeologický prieskum

Komplexný prieskum pre zakladanie všetkých druhov stavieb, geologické posudky pre individuálnu bytovú výstavbu, stabilitné posúdenie zosuvných deformácií s návrhom sanácie, odbery vzoriek a geomechanické skúšky zemín, diamantové vŕtanie na jadro WIRE-LINE do hĺbky 300m, realizácie dynamických penetr...

Prečerpávacie systémy

Prečerpávacie systémy

Poskytujeme prečerpávacie stanice a vsakovacie systémy. U nás si určite vyberiete.

  • Lokalita: Sereď
Dopravníkové valčeky

Dopravníkové valčeky

Dodávame široký sortiment kovových a plastových dopravníkových valčekov v štandardných rozmeroch, alebo na základe výkresovej dokumentácie resp. rozmerov dodaných našimi zákazníkmi. Kovové dopravníkové valčekyKovové valčeky sa dodávajú v niekoľkých verziách ako hladké, pogumované, kotúčové, diskové,...

  • Cena: podľa objednávky
  • Lokalita: Trnava
Geologický prieskum životného prostredia

Geologický prieskum životného prostredia

Prieskum a sanácia starých a nových ekologických zátaží, prieskum radónového rizika, monitoring v okolí potencionálnych zdrojov znečistenia (napr. skládok odpadov), prieskum pre posúdenie vhodnosti územia pre skládky odpadov, realizácia odplyňovacích vrtov na skládkach odpadov, odber vzoriek skládko...

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

Geologický prieskum životného prostredia - prieskum a sanácia starých a nových ekologických zátaží - prieskum radónového rizika - monitoring v okolí potencionálnych zdrojov znečistenia (napr. skládok odpadov) - prieskum pre posúdenie vhodnosti územia pre skládky odpadov.

Výroba odlučovacích zariadení

Výroba odlučovacích zariadení

Náš sortiment pozostáva z výroby odlučovačov ropných látok, lapačov tukov, recenčných nádrží, vodomerných šácht, akumulačných nádrží a i.

  • Lokalita: Sereď
Hydrogeologický prieskum

Hydrogeologický prieskum

Vyhľadávanie zdrojov pitných a úžitkových vôd pre hromadné a individuálne zásobovanie, posúdenie kvality vôd na pitné účely, hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá (systém voda-voda), vŕtanie studní do hĺbky 200 m, návrhy pásiem hygienickej ochrany existujúcich a nových vodárenských zdrojov, ...

Poradenstvo v rámci čistenia vody

Poradenstvo v rámci čistenia vody

Poskytujeme poradenskú činnosť v oblasti čistenia odpadových vôd.

  • Lokalita: Sereď
Čistenie vody

Čistenie vody

Výroba a predaj zariadení na ochranu životného prostredia - čistenie vody.

  • Lokalita: Sereď

Kontakt

Adresa
Palkovičova 10/B, 821 08 8 Bratislava 2
E-mail
email
Web
www.upravavody.info
Telefón
0905 482304

Kontaktný formulár