TATRA Business s.r.o.

Obchodno stavebná spoločnosť.


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Laboratórne služby

Laboratórne služby

Naša spoločnosť Vám ponúka: • Laboratórne služby (akreditované SNAS podľa ISO/IEC 17025:2005): skúšanie a analýzy vzoriek a materiálov: požívatín, potravín a krmív, všetkých druhov vôd, farmaceutických surovín a liečiv, chemických látok a priemyselných výrobkov, hnojív, odpadov, pôd a geologic...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita : Spišská Nová Ves
 • Telefón : +421905493317
 • Web: http://www.elsro.sk

Laboratórne služby

 • Lokalita : Spišská Nová Ves
Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítorského denníka - komunikácia s poverenými osobami firmy, zhodnotenie získaných poznatkov - stanovenie vplyvu predmetnej činnosti na Žp, ale aj vplyv Žp na predmetnú činnosť atď.

Eko plasty - EAT GREEN

 • Lokalita : Sídlisko Rovienka

Eko plasty - EAT GREEN

 • Lokalita : Sídlisko Rovienka

Životné prostredie - EL spol.

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Životné prostredie - EL spol.

 • Lokalita : Spišská Nová Ves
Analytika pre hydrogeológiu

Analytika pre hydrogeológiu

Kompletná analytika podzemných vôd, hydrochemické výpočty a klasifikácia podzemných vôd, stanovenie agresivity vôd na železné konštrukcie a na betón.

Analytika pre hydrogeológiu

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

Prírodné eko obaly na jedlo

 • Lokalita : Sídlisko Rovienka

Prírodné eko obaly na jedlo

 • Lokalita : Sídlisko Rovienka

Ekologické produkty - EAT GREEN

 • Lokalita : Sídlisko Rovienka

Ekologické produkty - EAT GREEN

 • Lokalita : Sídlisko Rovienka
Analýza vôd

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, analýzy prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd.

Analýza vôd

 • Lokalita : Spišská Nová Ves

BimBamBoo detské sety - EAT GREEN

 • Lokalita : Sídlisko Rovienka

BimBamBoo detské sety - EAT GREEN

 • Lokalita : Sídlisko Rovienka

Kontakt

Adresa
Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne
Web
http://www.tatrabusiness.com