Výťahy - servis, odborné prehliadky a odborné skúšky

Poskytujeme kompletný servis výťahov v základnej, rozšírenej a komplexnej ponuke. Určení pracovníci na vykonávanie servisu sú vybavení servisnými vozidlami s potrebnými náhradnými dielami. Uvedenú činnosť zabezpečujeme pracovníkmi s dobrými odbornými znalosťami s príslušnou kvalifikáciou, dávajúcich maximálnu možnú záruku Vašej spokojnosti.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Sečovce

Dalšie produkty dodávateľa

Kontakt

Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN

Adresa
Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce
Web
http://www.liftkan.sk