Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia

Ochranná: monitoring, kladenia návnad a nástrah proti hlodavcom na vhodné miesta v budovách, pivniciach, teplovodných a iných rozvodoch, v kanalizácií, pozemkoch a nami vytipovaných miestach možného výskytu. Odvoz a likvidácia uhynutých jedincov. Je to preventívno-represívne opatrenie povinné zo zákona, 2 krát ročne (jar, jeseň) ho vyhlasujú orgány samosprávy. OHNISKOVÁ: je to represívne opatrenie, ktoré sa vykonáva v priestoroch a na miestach, kde sa už hlodavce vyskytujú ( byty, domy, pivnice, povaly, skládky odpadu, chovy zvierat......). Po zistení pohybu hlodavcov zabezpečuje majiteľ alebo správca budovy ( zákon č.355/2007 Z. z ). HACCP: týka sa všetkých objektov kde sa pracuje s potravinami, zmesami na ich výrobu, alebo kde sa potraviny skladujú. HACCP( Hazard Analysis and Critical Control Poinds) predstavuje analýzu nebezpečia narušenia zdravotnej, alebo hygienickej nezávadnosti potravín, identifikáciu kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch. V praxi to znamená z pohľadu DDD činností, nutnosť vytvorenia optimálnej ochrany pred škodcami na strane jednej a pritom obmedziť na minimum reziduá chemických látok vo finálnych produktoch. Systém ochrany sa skladá z dvoch častí. Projekt: vypracovanie projektu integrovanej ochrany pred škodcami systematickou analýzou potenciálnych rizík ( miesta vniknutia a hniezdenia hlodavcov, cesty možného vniknutia hmyzu, miesta ich možného zasídlenia....., plán monitoringu) Program: predstavuje dodávané technológie a práce ochrannej DDD vykonané v určitých predpísaných intervaloch a na stanovených miestach a bodoch.

Prejsť na web dodávateľa
 • Lokalita : Pezinok

Zaujímavé produkty iných firiem

Spájkovacia pištoľ

 • Lokalita : Blahová

Acrylový biely sprej

 • Lokalita : Blahová

Vazelína Maxi grease

 • Lokalita : Blahová

Rezný olej sprej

 • Lokalita : Blahová

Mazadlo techlon sprej

 • Lokalita : Blahová

Mazadlo na reťaze

 • Lokalita : Blahová

Sekundové lepidlo

 • Lokalita : Blahová

Chemické čistenie

 • Lokalita : Topoľčany

Čistenie a upratovanie

 • Lokalita : Pezinok

Mazadlo keramické CERA 1400

 • Lokalita : Blahová

Mazadlo montážny sprej

 • Lokalita : Blahová

Mazadlo na remene

 • Lokalita : Blahová

Mazadlo medený sprej CU1100

 • Lokalita : Blahová

Mazadlo silikonový sprej

 • Lokalita : Blahová

Kontakt

All in Cube s. r. o.

Adresa
Leitne 12, 902 01 Pezinok
Web
http://www.allincube.sk