Milan Taraš - WOOD - EXPORT SLOVAKIA A SPOL.

Revízny technik plynových zariadení, revízny technik plynových spotrebičov do 50 KW, výstavba a rekonštrukcie plynovodov STL, NTL, oceľ, polyetylén, výstavba a rekonštrukcie prípojok STL, NTL, oceľ, polyetylén.

  • Cena: cena neuvedena
  • Lokalita : Turčianske Teplice

Kontakt

Milan Taraš - WOOD - EXPORT SLOVAKIA A SPOL.

Adresa
Dolná Štubňa - Štubnianska 22/22, 039 01 Turčianske Teplice