Firmy (nájdených 185 firiem)

BOZPO, s.r.o.

Adresa
Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
E-mail
email  
Web
http://www.boz.sk
Telefón
+421918363879

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (tiež len bezpečnosť práce a BOZP) je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti o bezpečnosť a zdravie a je prvoradou zárukou ochrany zdravia a spokojnosti tak zamestnancov ako i verejnosti. Spoločnosť BOZPO vzni...

Ing. Iva Kostková - IKOS

Adresa
Stred 2204/33, 017 01 Považská Bystrica
E-mail
email  
Web
http://www.ikospb.sk
Telefón
+421905363562

Pracujem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - autorizovaný bezpečnostný technik, v oblasti ochrany pred požiarmi - technik PO, školenia BOZP a PO, dokumentácia BOZP, projekty PO - špecialista PO, pracovná zdravotná služba, pracovná bezpečnostná služba, koordinátor BOZP, predaj hasiac...

Ablum, s.r.o.

Ponúkame distribúciu protipožiarnej gule - automatického hasiaceho pro...

Agentúra bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, s. r. o.

Kompletné služby v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi.

All Fire Servis, spol. s r.o.

Kontrola, predaj a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov.

APROPO SK s.r.o.

Ponúkame protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií.

AX - Trade, s.r.o.

AX - Trade, s.r.o., Vysoká nad Kysucou - zariadení slúžiacich na prot...

AZEKO s.r.o.

Služby technika požiarnej ochrany, BTS služby,autorizovaný bezpečnost...

B & I SPECTAUDIT, s. r. o.

Ponúkame revízie elektrických zariadení, projektovanie elektrických za...

Bachorik Radovan

Ponúkam výrobu, opravu a prestavbu prenosných hasiacich motorových str...

BOBO & BOBO s.r.o.

Revízie elektrických zariadení, elektrickej požiarnej signalizácie a a...

BOZiPo, s.r.o.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Ochrana pred požiarmi.

Branislav Kráľ

V ponuke nájdete hasiace prístroje, hydrantové systémy, hydrantový mat...

CERIM SK, s .r. o.

Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Vykonáva...

Colt International s.r.o.

Stavebná spoločnosť , hlavné zameranie je vypracovanie projektovej dok...

CORYDORAS, s. r. o.

BOZP, dodáveteľsky bezpečnostnotechnická služba, ochrana pred požiarm...

D+K ALARM s.r.o.

Naša spoločnosť vznikla v roku 1999. Oblasť podnikania spoločnosti je ...

DATRIX, s.r.o.

Požiarna ochrana a BOZP Školenia BOZP Dokumentácia PO a BOZP

Dominik Macej - DM Stav

Montáž,oprava,servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stav...

Dunamenti s.r.o.

Sme dodávateľom protipožiarnych systémov a výrobkov vlastnej výroby. Z...

DXa,s.r.o.

Služby v oblasti predaja a servisu prostriedkov ochrany pred požiarmi,...

ELKO SERVIS s. r. o.

Firma ELKO Košice má mnohoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti v oblasti...

EuroFire SK, s r.o.

Firma EuroFire SK, s.r.o. zastupuje výrobcu penidiel a penotvorných pr...

EUROPAD - požiarny servis s.r.o.

Vykonávame predaj kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, požiarnych v...

European Quality Certificate s.r.o.

Ponúkame požiarne zabezpečenie: hlásiče požiaru a dymu, detektory CO a...

EXIM Altech, s.r.o.

elektronické zabezpečenie objektov, budov * elektrická požiarna signal...

Fire and Safety Consulting s.r.o.

Fire and Safety Consulting s.r.o., Trnava - Služby v oblasti ochrany p...

Firepos s.r.o.

Ponúkame zákazníkom profesionálne riešenia v oblasti požiarnej ochrany...

FIRES, s.r.o.

súkromná firma zameraná na skúšanie a certifikáciu stavebných výrobkov

FITTICH OST, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Montáž bezpečnostných systémov - bezpečnostné a kamerové systémy, poži...

Frape catering s.r.o.

Predaj polotovarov pre jedálne. Predaj pracovných pomôcok. Pracovná ob...

Ftorek Michael

Špecialista PO - projektová dokumentácia, výkresy, poradenstvo

GAJOS, s.r.o.

Komplexné zabezpečenie požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.

GTEC s.r.o.

Dodávka informačných technológií a sietí.Oblasť požiarnej ochrany. Obl...

HABALA, s.r.o.

Predaj pracovných rukavíc, pracovnej obuvi, pracovných odevov, respirá...

HAS centrum, s.r.o.

Komplexná činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti práce, ...

HAS komplex, s.r.o.

Služby špecialistu požiarnej ochrany, bezpečnosť práce. Predaj, servis...

HASHO spol. s r.o.

Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technickéh...

Haskont s.r.o.

Komplexné služby v oblasti protipožiarnej techniky a BOZP a poradenstv...

Hasmont s.r.o.

Výroba a montáž stabilných a polostabilných hasiacich zariadení.

HOPE STUPAVA s.r.o.

Kontrola, predaj, servis hasiacich prístrojov. Kontrola, predaj, servi...

HOREX HX, s.r.o.

Spoločnosť s dlhoročnou tradíciou- kvalita a se- rióznosť.

hukoflek group, s. r. o.

požiarna bezpečnosť stavieb, projekty-realizácie, protipožiarne nátery...

Igor Rybanský BOZPO AGENCY

Komplexné riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a...

IMOS-Systemair, a.s.

Firma sa zaoberá reguláciou vzduchu, tlmením hluku a požiarnou ochrano...

Ing. Emília Grófová, BEZ - PO

Vkonávame služby v oboroch bezpečnosť pri práci, ochrana pred požiarmi...

Ing. Ivan Minich I M A C O

Výroba pracovných odevov, slepecká tlač, sieťotlač, transfer, nažehľ...

Ing. Ivan Minich IMACO

výroba pracovných odevov a ochranných pracovných prostriedkov, výroba ...

Ing. Jakub Klein

BOZP, Ochrana pred požiarmi. Vypracovanie dokumentácie, školenia. Azbe...

Ing. Ján Dozsa -A-BPO

Požiarna ochrana, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hasiaca tech...

Produkty (nájdených 332 produktov)

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

- Dohľad nad zdravotnými podmienkami - Hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia - Hodnotenie zdravotného rizika zamestnancov - Vypracovanie dokumentácie dohľadu nad zdravotnými podmienkami Cena - ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, poprosíme Vás zaslať nasledujúce info...

Komplexné služby BOZP a OPP

Komplexné služby BOZP a OPP

- Vypracovanie a vedenie dokumentácie BOZP a OPP - Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov BOZP a OPP - Kontrola zamestnancov – používanie ochranných pracovných prostriedkov, skúška alkoholu v dychu, dodržiavanie pracovných postupov, atď. - Komunikácia s Inšpektorátom práce, Hasičským a ...

Kontrola, predaj a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov

Kontrola, predaj a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov

- Kontrola hasiacich prístrojov - Predaj hasiacich prístrojov podľa potreby prevádzky alebo požiadaviek objednávateľa - Oprava hasiacich prístrojov - Tlakové skúšky hasiacich prístrojov - Kontrola hydrantov – vnútorných, vonkajších a podzemných - Predaj kompletného hydrantového vybavenia -...

Výstavba stavieb a infraštruktúr

Výstavba stavieb a infraštruktúr

Výstavba RD na klúč. Hrubá stavba. Murárske, Obkladačske práce atd.

 • Lokalita: Trenčín
Technické zariadenia budov

Technické zariadenia budov

Návrh, dodávka, montáž a správa: Voda. Kúrenie. Odpad. Elektroinštalácie. Klimatizácia. Chladiace a špeciálne zariadenia. Vzduchotechnika. Požiarne systémi.

 • Lokalita: Trenčín
Bezpečnostný poradca ADR

Bezpečnostný poradca ADR

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám ponúka služby bezpečnostného poradcu ADR. Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie. Kt...

 • Lokalita: Prievidza
Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť BOZPO vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe vydaného oprávnenia č. : OPPL-6109/2007-Oj zo dňa 16.7.2007. Náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby : vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci - vstupné, výstupné, periodické, mimoriadne a následné, vykonávame...

 • Lokalita: Prievidza
Slaboprúdové systémy

Slaboprúdové systémy

Naša spoločnosť SYMATEC SECURITY s.r.o. vznikla v roku 2003. Za sedem rokov svojej existencie si vybudovala pevné miesto na slovenskom trhu. Dnes už patrí naša spoločnosť k špičkovým dodávateľom kompletného servisu slaboprúdových systémov. Oblastí, v ktorých naša spoločnosť pôsobí je niekoľko. Zákla...

 • Lokalita: Bratislava
Zásahová výstroj

Zásahová výstroj

Dvojdielny komplet jednovrstvového záchranného odevu BUSHFIRE NX/VS z materiálu Nomex® Viscose FR, s impregnačnou úpravou SOFIGUARD® a 50 % nehorľavých vlákien vrchnej vrstvy. Odev bez membrány a podšívky.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Kalové čerpadlá

Kalové čerpadlá

Čerpadlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vysokým čerpacím výkonom určené k prečerpávaniu veľkých objemov čistej úžitkovej vody napr. pri napúšťaní rybníkov, nádrží a ďalších podobných zdrojov, pri odčerpávaní záplavovej vody zo zatopených pivníc alebo v zaplavených oblastiach.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Savice

Savice

Táto savica je najčastejšie používaná k naberaniu pre jej ohybnosť, vhodná k saciemu košu. Savicový materiál SuperFlex - veľmi mäkký, spĺňa pravidlá pre hasičský šport, má veľmi hladké vnútro zaručujúce ľahký prietok vody a veľmi jemné vonkajšie vlnenie.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Rozdeľovače

Rozdeľovače

Má maximálne vstupné a výstupné otvory, plynulé prechody zabraňujúce turbulentnému prúdeniu vody. Uhol medzi vývodmi "C" je menší čo zaručuje lepšie rozhodenie hadíc v smere behu prúdarov.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Vesta pánska

Vesta pánska

pánska vesta, zateplená, odnímateľná kapucňa, čierne reflexné výpustky. Materiál: 100% nylon, izolačná výplň: 100% polyester, podšívka: 100% polyester

 • Lokalita: Prievidza
Pánska bunda celoročná

Pánska bunda celoročná

celoročná bunda, 3 v 1, odolná voči vetru a vode, kapucňa umiestnená v golieri, možnosť utiahnutia v dolnom okraji bundy, lepené švy, kryté zapínanie, vrchná časť odolná voči prieniku vody (5 000 mm), paropriepustný (5 000g/m2/24hod.), 100% nylon, vnútro: odopínacia fleecová bunda: 100% polyester

 • Lokalita: Prievidza
Pracovná bunda pánska Sirius LUCIUS

Pracovná bunda pánska Sirius LUCIUS

rukáv s nastaviteľnou manžetou, kryté zapínanie na zips a na cvoky, multifunkčné náprsné vrecká, bočné vrecká na zips Farebné prevedenie: šedo-oranžové Materiál: canvas 65% polyester 35% bavlna, 270 g/m2, ramená vyztužené materiálem 600D polyester

 • Lokalita: Prievidza
Pracovné kraťasy pánske Sirius ELIAS

Pracovné kraťasy pánske Sirius ELIAS

pevný pás so všitými putkami na opasok, predné klinové vrecká, zadné vrecká s klopami, bočné multifunkčné vrecká Farebné prevedenie: šedo-oranžové Materiál: canvas 65% polyester 35% bavlna, 270 g/m2

 • Lokalita: Prievidza
Príslušenstvo - skrinka na hasiaci prístroj

Príslušenstvo - skrinka na hasiaci prístroj

Skrinka na hasiaci prístroj P6Te, V6TNC, rozmery V/Š/H (mm): 620/240/200 Skrinka na hasiaci prístroj S5KTe, V9Ti, VP9TNC, rozmery V/Š/H (mm): 830/280/230 Materiál: oceľový plech, uzamykateľná alebo s plastovým uzáverom Povrchová úprava: prášková farba červená RAL 3000, alebo biela RAL 9010

 • Lokalita: Prievidza
Prenosný hasiaci prístroj P6

Prenosný hasiaci prístroj P6

Hasivo: ABC (prášok) 6kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu ABC Rozsah (°C): -20 až +60 Min. dostrek (m): 4 Doba činnosti (s): 12

 • Lokalita: Prievidza
Prenosný hasiaci prístroj P1

Prenosný hasiaci prístroj P1

Hasivo: ABC (prášok) 1kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu ABC Rozsah (°C): -20 až +60 Min. dostrek (m): 2 Doba činnosti (s): 6

 • Lokalita: Prievidza
Revízie technických zariadení

Revízie technických zariadení

Elektro NN, VN, štrutúrka, EZS. Požiarna ochrana, EPS, ASH, hasiace prístroje, hydrantové systémi.

 • Lokalita: Trenčín
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä: uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia p...

 • Lokalita: Prievidza
Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Na požiadanie zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Roz...

 • Lokalita: Prievidza
Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnická služba

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice OHSAS 18 001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvisiace ...

 • Lokalita: Prievidza
Security systémy

Security systémy

Požiarne systémy EPS, nemocničné systémy, servis, hasiace ústredne, požiarne hlásiče, evakuačný rozhlas.

 • Lokalita: Bratislava
Elektrocentrály

Elektrocentrály

Táto elektrocentrála je určená k používaniu v stavebníctve a pri montážnych prácach, ale taktiež ako záložný zdroj elektrickej energie pre mobilné servisné strediská.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Šróbenia

Šróbenia

Nábeh k saciemu košu je vyrobený z klzkej zliatiny hliníka aby bolo zaručené jednoduché,isté a ľahké natočenie sacieho koša na savicu. Má 3 neprerušované závity, dĺžka je 35mm.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Koše

Koše

Odľahčený, znížený sací koš, ktorý sa vyrába v prevedení „motýľ“ s predĺženým nábehom. Klapka je odľahčená, funkčná a koš spĺňa pravidlá pre požiarny šport.

 • Lokalita: Poľný Kesov
Požiarna ochrana

Požiarna ochrana

Vykonávame dodávku, kontrolu a servis hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a hydrantov.Naša firma sa zaoberá službami požiarneho technika, ako je vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol, školenia všetkých druhov.

 • Lokalita: Staré Hory
Vesta dámska

Vesta dámska

vesta dámska, zateplená, s kapucňou, reflexnými výpustkami Materiál: 100% nylon, výplň: 100% polyester, podšívka: 100% polyester Farba: čierna Veľkosť: XS-XXXL

 • Lokalita: Prievidza
Nepremokavý oblek

Nepremokavý oblek

vodeodolný oblek, nohavice v páse do gumy, blúza 3/4 s kapucňou, zapínanie na zips Materiál: 100% polyuretan

 • Lokalita: Prievidza
Pracovné nohavice pánske do pásu Sirus NICOLAS

Pracovné nohavice pánske do pásu Sirus NICOLAS

spevnená kolenná časť s možnosťou vkladu výstuhy, pevný pás so všitými putkami na opasok, predné klinové vrecká, zadné vrecká s klopami, bočné multifunkčné vrecká Farebné prevedenie: šedo-oranžové Materiál: canvas 65% polyester 35% bavlna, 270 g/m2, spodná časť nohavíc vyztužená materiálom 600D po...

 • Lokalita: Prievidza
Pracovné nohavice pánske s trakmi SIRIUS TRISTAN s náprsenkou

Pracovné nohavice pánske s trakmi SIRIUS TRISTAN s náprsenkou

spevnená kolenná časť s možnosťou vkladu výstuhy, pevný pás so všitými putkami na opasok, predné klinové vrecká, zadné vrecká s klopami, bočné multifunkčné vrecká, náprsenka s veľkým vreckom prispôsobeným na perá a ceruzky, vnútorné náprsné vrecko na zips Farebné prevedenie: šedo-oranžové Materiál...

 • Lokalita: Prievidza
Prenosný hasiaci prístroj S5

Prenosný hasiaci prístroj S5

Hasivo: CO2 5kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu BC Rozsah (°C): -20 až +60 Min. dostrek (m): 1,5 Doba činnosti (s): 12

 • Lokalita: Prievidza
Prenosný hasiaci prístroj P2

Prenosný hasiaci prístroj P2

Hasivo: ABC (prášok) 2kg Na požiarne triedy: vhodný na hasenie látok typu ABC Rozsah (°C): -20 až +60 Min. dostrek (m): 2 Doba činnosti (s): 6

 • Lokalita: Prievidza
Hydrantová prúdnica Zera 25

Hydrantová prúdnica Zera 25

Hydrantová požiarna prúdnica k 25 mm požiarnej hadici, plynulá regulácia prúdu, možnosť sprchy.

 • Lokalita: Prievidza